Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kompetencji do samodzielnego przygotowania dokumentacji w zakresie wdrożenia wymagań systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.

Potencjalne korzyści dla organizacji wdrażającej system zarządzania jakością zgodnie z niniejszą normą są następujące:

a)               zdolność do stałego dostarczania towarów i usług spełniających wymagania klientów oraz odpowiednich wymagań ustawowych i przepisowych;

b)               zwiększenie szans poprawy zadowolenia klientów;

c)               wskazywanie zagrożeń;

d)               zdolność do wykazania zgodności systemu zarządzania jakością z określonymi wymaganiami.

e)               przygotowanie strategii projakościowej umożliwia organizacji kontrolę współzależności w wzajemnym powiązaniom między procesami tego systemu w celu umożliwienia poprawy ogólnej działalności organizacji.

 

 

Forma zajęć: online, warsztatowo-wykładowa

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).


Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I

Godz. od 16.00 do 17.30

Godz. od 17.45 do 19.15

 

4 godz. dydaktyczne

 

Dzień II

Godz. od 16.00 do 17.30

Godz. od 17.45 do 19.15

 

4 godz. dydaktyczne


Program


Moduł 1. Podstawowe pojęcia i terminy związane z jakością

·        Zasady zarządzania jakością

·        Podejście procesowe

·        Związek z innymi normami systemu zarządzania

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne


Moduł 2. Wymagania systemu zarządzania jakością

·        Kontekst organizacji

·        Rozumienie potrzeb i oczekiwań uczestników

·        Określenie zakresu systemu zarządzania jakością

·        System zarządzania jakością i jego procesy

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne


Moduł 3.  Przywództwo i zaangażowanie

·        Koncentracja na kliencie

·        Polityka jakości i cele jakościowe,

·        Określenie zagrożeń i szans

·        Planowanie zmian

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne


Moduł 4. Wsparcie organizacji

·        Infrastruktura

·        Ludzie

·        Zasoby monitorujące i mierzące

·        Planowanie operacyjne i kontrola,

·        Kontrola dostarczanych z zewnątrz procesów, wyrobów i usług

·        Ocena działalności,

·        Doskonalenie

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne

Trenerzy
    dr hab. Monika Dobska


    dr hab. Monika Dobska, prof. UEP – od 1995 roku pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Auditor wiodący systemów zarządzania jakością. Wykładowca w zakresie tematyki zarzadzania jakością, zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi, zarządzania wartością, marketingu usług, wizerunku, obsługi klienta, badań rynku. Autorka i współautorka szeregu monografii naukowych: Marketing bezpośredni (1999), Marketing usług medycznych (2000), TQM - zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej (2003), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej (2008), Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych: teoria i studia przypadków (2008), Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej (2010), Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych (2012), Reorientacja w zarządzaniu przekształconym podmiotem leczniczym (2013), Wybrane narzędzia zarządzania: wytyczne dla pracowników systemu ochrony zdrowia (2017), Zarządzanie jakością (2016), Metodyka pomiaru jakości usług (2016), Zarządzanie usługami (2017), Zarządzanie podmiotem leczniczym (2018). Autorka 200 publikacji naukowych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wyróżniona nagrodami J.M. Rektora UEP oraz  Ministra Edukacji Narodowej. Od 1995 roku autorka i wykładowca wielu projektów szkoleniowych, realizowanych zarówno w przedsiębiorstwach jak i uczelniach wyższych. Wykłady realizowane między innymi dla Wharton School, University of Pensylvania Philadelphia, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Seminarzystka: Computer and Information Science Departament University of Massachusetts, Dartmouth, Warwick Business School, University of Warwick, UK, Lund University Hospital (Szwecja), Karlstad University, Szwecja.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 799 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach online,
- materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
- opiekę merytoryczną trenera,
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP 

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.
Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55 p. 3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl