Opis szkolenia


Cel szkolenia:

·       Rozwijanie umiejętności kierowania sobą w czasie w oparciu o metody

·       i narzędzia organizacji czasu.

·       Wypracowanie metod na radzenie sobie z problemami złodziei czasu.

·       Podniesienie swojej efektywności w zakresie planowania i organizacji czasu.

·       Poznanie metod i technik skutecznie organizujących czas pracy.

·       Zidentyfikowanie „wąskich gardeł” w zakresie planowania i organizacji czasu pracy.

 

Po szkoleniu z zarządzania sobą w czasie i efektywną organizacją pracy  uczestnicy powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z zakresu:

 

  • Rozumienia znaczenia efektywności i efektywnych zachowań w życiu osobistym i w pracy zawodowej.
  • Rozumienia znaczenia pracy w oparciu o ustalanie priorytetów.
  • Poznania reguł dotyczących planowania, nadawania priorytetów i monitorowania organizacji pracy.
  • Poznania sposobów radzenia sobie z zakłóceniami podczas organizacji czasu pracy.
  • Identyfikacji własnych zakłóceń, które utrudniają realizację zadań i przeszkadzają w efektywnym ich wykonywaniu.
  • Wykorzystywania narzędzi do planowania, nadawania priorytetów i monitorowania przebiegu podjętych działań.
  • Posługiwania się komunikatami ułatwiającymi efektywność zespołową.
  • Zachęcenia do lepszego zarządzania swoim czasem poprzez zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia efektywnego planu działania.
  • Uświadomienia roli i znaczenia poszczególnych elementów odpowiadających za skuteczność w organizowaniu czasu pracy.
Do kogo skierowane?

Właściciele firm i organizacji, menedżerowie, liderzy, specjaliści, pracownicy firm, organizacji, instytucji, urzędów administracji państwowej i samorządowejForma zajęć: Online z  ćwiczeniami, testami, dyskusjami moderowanymi i pracą w grupach

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).


Czas trwania 6h


godz. 09.00 do 10.30

godz. 10.30 do 10.45 przerwa

godz.10.45 do  12.15.

godz. 12.15 do 12.30 przerwa

godz. 12.30 do 14.00


ProgramModuł 1.  Co jest celem zarządzania czasem i sobą?.

- umiejętność samoorganizacji – czas jako mój osobisty kapitał,

- ile kosztuje zła organizacja czasu, pożeracze czasu- jak radzić sobie ze złodziejami czasu,

-wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC i  Zasady Pareto,

- zasady delegowania odpowiedzialności i uprawnień; podręczne i uniwersalne narzędzia zarządzania czasem;

- realizowanie funkcji zarządzania na swoim stanowisku pracy; tworzenie, wykorzystanie dokumentacji do lepszej realizacji celów i korekt w przyszłości, autodiagnoza własnych umiejętności – analiza SWOT

Szacowany czas trwania modułu: 60’


Moduł 2.  Umiejętność samoorganizacji

cele zawodowe i prywatne, arkusz samooceny z zarządzania czasem, korzyści z planowania, przeszkody w planowaniu,

- zasady i reguły planowania czasu,

- najważniejsze 15 minut dnia, samoocena -nawyki dotyczące planowania

-  instrumenty skutecznego zarzadzania sobą w czasie

             Szacowany czas trwania modułu: 45’


Moduł 3.Tabela spędzonego czasu

-  realny harmonogram pracy,

-  zarządzanie czasem – plan działania

             Szacowany czas trwania modułu: 30’


Moduł 4. Jakie są przyczyny trudności z  organizacją pracy

-  Priorytety zawodowe osobiste  - wyznaczanie

-  Metody rozwiązywania problemów

-  Jaki po co planować?

-  Mój osobisty biorytm, czyli kiedy jestem najbardziej efektywny?

              Szacowany czas trwania modułu: 90’


Trenerzy

Zygmunt Dolata

Trener biznesu, doradca HR, coach, wykładowca, autor publikacji biznesowych

Doświadczony praktyk biznesu, ekspert i wieloletni szkoleniowiec. Przeszedł drogę od Przedstawiciela Handlowego do Dyrektora Regionu rozwijając kompetencje i nabywając doświadczeń biznesowych. Pracował również jako Kierownik marketingu i sprzedaży w firmie produkcyjnej. Od ponad 19 lat zajmuje się rozwojem kompetencji kadry menedżerskiej i pracowników liniowych w organizacjach gospodarczych oraz samorządowych. Prowadzi coachingi menedżerskie i handlowe oraz doradztwo biznesowe.

Pracował jako Trener Regionalny i Główny Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
i Rozwoju w Telekomunikacji Polskiej SA (mi. zarządzał zespołem Trenerów Obszarowych) oraz w charakterze Trenera Regionalnego w firmie ubezpieczeniowej STU Ergo Hestia. Przeszkolił, doradzał i coach’ował ponad 3500 menedżerów, specjalistów i pracowników firm różnych branż (handel, produkcja, usługi, samorząd) i wielkości na terenie całego kraju.

Autor wielu artykułów (ponad 100 publikacji) w specjalistycznych magazynach („Szef Sprzedaży” – dla zarządzających zespołami handlowymi, „Pracownik Fizyczny” – dla Szefów produkcji, mistrzów i brygadzistów, „Magazyn Trenera”, „Personel i Zarządzanie”, „Personel Plus” „Harvard Business Review” oraz Serwisach Internetowych www.novense.com i www.treco.pl www.dr.Sprzedaż.pl

  • Zwycięzca Plebiscytu „Porady praktyków 2013” portalu Treco.pl
  • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu: „Efektywny Trener Biznesu” organizowany przez Polish Society for Training & Development) z Warszawy za rok 2015/2016
  • Finalista konkursu regionalnego w 2007 roku („Gazeta Wyborcza – Poznań) „Mówca znakomity”.

Specjalizuje się w obszarach zarządzanie, przywództwo, zarządzanie stresem, sprzedaż, negocjacje, wystąpienia publiczne i prezentacje, zarządzanie zmianą, savoir vivre, rozwój osobisty i obszar HR

  •  Prowadzi treningi w zakresie roli i znaczenie przywództwa w organizacji, wsparcia oraz team building’u,
  • trener i konsultant Result Oriented Management – Zarządzanie Zorientowane na Rezultat (Schuoten & Nelissen)
  • secjalizuje się w prowadzeniu warsztatów w zakresie rozwoju kompetencji sprzedaży i skutecznych negocjacji opartej na strategii Win-Win (Harvardzki Model Negocjacyjny),
  • Kształtuje umiejętności w zakresie motywowania, inspirowania i rozwoju indywidualnego oraz biznesowego savoir vivre i skutecznego komunikowania w biznesie,
  • Autor Instrukcji rozwoju procesu coachingowego dla MŚP w projekcie JOSEFIN (Urząd Marszałkowski w Poznaniu)
  • Prowadzi coachingi menedżerskie, handlowe oraz life coaching,
  • Opracował instrukcję procesu szkoleniowego dla Trenerów Wewnętrznych TP SA.
  • Jest wykładowcą w Wielkopolskiej Szkole Biznesu w Poznaniu (wykłady i ćwiczenia na studiach MBA), Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu (studia podyplomowe – metodyka prezentacji projektu) oraz wykładowcą w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu (zajęcia z Przywództwa i motywowania)
  • Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej z zakresu negocjacji i technik sprzedaży,
  • Wdrażał standardy sprzedaży i zarzadzania w projekcie szkoleniowym „Mój Telepunkt” w Telekomunikacji Polskiej SA.
  • Prowadził sesje doradcze w projekcie rozwoju pracowników 45+ dla ISS Facility Services
  • Prowadził I oraz IV Certyfikowany Ogólnopolski Kongres Szefów Produkcji – Organizator Forum Media Polska w Warszawie
  • Brał udział w ponad 18 projektach szkoleniowych i coaching’owych EFS PO Kapitał Ludzki na terenie całego kraju (mi. dla PKO BP, BPH, Getin Bank, Panopa, Ponetex, Pekaes Multispedytor, WUP w Szczecinie, Banki Spółdzielcze, BZWBK, Urząd Marszałkowski w Poznaniu,
  •   Prowadzi projekty z zakresu badania satysfakcji pracowników, systemów motywacyjnych, systemu ocen okresowych pracowników (SOOP), AC/DC, ścieżek karier i outplacement’u,
  • Absolwent 2 letnich studiów podyplomowych MBA ZZL w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz absolwent kilku studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, komunikacji i promocji oraz zasobów ludzkich (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, CEDOZ Polsko Niemieckie Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu),
  • Ukończył kilka kursów trenerskich (Instytut Rozwoju Biznesu, Nowe Motywacje, House of Skiils, JET Centrum Szkoleniowe, Synergia),
  • Ukończył ponad 40 różnych szkoleń i specjalistycznych kursów z zakresu zarządzania, negocjacji, wystąpień publicznych, kierowania zespołem, psychologii biznesu, zarządzania zmianą i sprzedażą, obsługi klienta, technik sprzedaży, doskonalenia umiejętności trenerskich, rekrutacji i selekcji, SOOP i innch,
  • Absolwent Politechniki Warszawskiej w Warszawie,
  • Potrafi stworzyć pozytywny otwarty klimat i zbudować pozytywne relacje w grupie szkoleniowej. Stawia na jakość w rozwoju kompetencji wykorzystując swoje bogate doświadczenia i potencjał kompetencji i doświadczeń uczestników warsztatów/coach’ingów. Prowadzi zajęcia metodami interaktywnymi,
  • W prowadzonych szkoleniach inspiruje ludzi do twórczego, kreatywnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz przede wszystkim jest nastawiony na realizację celów biznesowych,
  • szef projektów szkoleniowych i zespołów trenerskich
  • Dysponuje kilkudziesięcioma listami referencyjnymi od zadowolonych Klientów.
W życiu kieruje się zasadą Very Peiffer: „Najlepszy moment na wprowadzanie zmian nadszedł dziś, a nie pierwszego stycznia”
Realizował duże projekty szkoleniowe i doradcze m.in. dla:

  • ABB Polska
  • ADAMA Manufacturing Poland SA. 
  • AGROKOMPLEX 
  • Agencja Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa
  • AIR Cargo
  • Alllianz Polska SA.
  • ALIOR Bank
  • AQUANET
  • BANK PKO BP
  • Bank BPH
  • BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
  • BASF Poliuretany Polska Sp. z o.o.
  • BODiE – Banki Spółdzielcze
  • COFRESCO Polska 
  • Cargill Polska
  • Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
  • Bank Zachodni WBK
  • EUROKLIMAT Poznań
  • EWE Polska
  • ELEKTRO-SPARK Sp. z o.o.
  • ELEKTROMONT Jelenia Góra
  • ENERGIA 
  • FIGURES Kancelaria Podatkowa
  • FAWOR Poznań
  • Fresenius Medical Care
  • Fundacja „Pomóż Im”
  • Getin Noble Bank
  • GDDKiA
  • GESTAMP Polska
  • MENARD
  • MOSiR Zabrze
  • ORDHUS SA. Bielsk Podlaski
  • Firma budowlana GRP 
  • HUTCHISON
  • Hotel ILON
  • CHIFA
  • PZU
  • JM Tronik
  • IMPERIAL TOBACCO
  • INTER-SYSTEM Wrocław
  • KABAT Budzyń
  • KORONA Candles Wieluń
  • Citibank Handlowy
  • ING
  • ITM Baza Poznańska
  • IMI International Olkusz
  • Telekomunikacja Polska SA.
  • STU Ergo Hestia
  • Volkswagen Poznań
  • Volkswagen Polkowice
  • GDDKiA
  • KOM-BUD S.C.
  • PESA Bydgoszcz
  • PEFRON
  • PKP PLK
  • POL-AM-PACK S.A.
  • SCANIA Słupsk
  • SERMET Dębica
  • SONION Polska Szczecin
  • STRAUSS CAFE POLAND
  • SURET Sp. z o.o. Dębica
  • Berlinerluft
  • Ponetex
  • Panopa Logistic
  • Firma RECORD Gdańsk
  • Martin Bauer Polska
  • Neorol Sp. z o.o. 
  • Bakoma Sp. z o.o. 
  • KERSTEN EUROPE Sp. z o.o.
  • GUMET Sz.Geneja S.J.
  • Warmińska Sp. z o. o. 
  • MATERNE POLSKA Sp. z o.o. 
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego
  • Ministerstwo Sportu i Kultury Fizycznej
  • Ministerstwo Gospodarki
  • Arcelor Mittal Poland S.A. 
  • HORTEX HOLDING S.A. O/ZPOW w Skrzyńsku 
  • BRAMMER S.A. 
  • McCORMIC Polska
  • Novol
  • Centra Poznań
  • Eurowita
  • E Bunge Company 
  • Vin Filtron
  • Sappi Europe Poland
  • TESA Enginiering
  • TTECORP
  • Humax Poland
  • ViaCon Polska
  • PEKAES Multispedytor
  • Pałac Mierzęcin
  • PEFRON
  • Politechnika Wrocławska
  • Stowarzyszenie ESWIP Elbląg
  • ISS Facility Services
  • WUP Szczecin 
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
  • Urząd Miejski w Łodzi
  • Urząd Gmuny Polskowice
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  • Projekt szkoleniowy EFS dla samorządów (Burmistrzów, Wójtów i Naczelników Wydziałów) w Gminie Brzeziny
  • PUP Polkowice
  • WUO Szczecin, 
  • Politechnika Wrocławska
  • SM Logistic Sp. z o.o.
  • SOLAR 
  • SERMET Debica
  • SUN Garden Polska Malanów
  • VOESTAPIINE Polska 
  • ZEELANDIA 
  • Inne

Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 699 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

 

Cena szkolenia obejmuje:

•  uczestnictwo w zajęciach online,

•  opiekę merytoryczną trenera,

•  certyfikat ukończenia szkolenia UEP


Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Grażyna Świtała

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 522

tel. 61 854 30 80

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl


Zapisz się na szkolenie przez BUR