Opis szkolenia


Cel szkolenia:

       

 • Budowanie autorytetu menedżera na hali produkcyjnej
 • Rozwój umiejętności skutecznego wyznaczania
  i egzekwowania zadań podwładnym
 • Tworzenie jasnych reguł i zasad pracy i współpracy z zespołem pracowniczym
 • Wykorzystanie metod i technik do autoanalizy kompetencji kierowniczych
 • Metody budowania autorytetu i przewodzenia zespołowi
 •  Kształtowanie umiejętności motywowania
  i dyscyplinowania podwładnych
 • Doskonalenie stosowania elementów  zarzadzania wizualnego na hali produkcyjnej
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom na hali produkcyjnej
 • Poznanie procesów i etapów zarządzania konfliktem na hali produkcyjnej

Do kogo skierowane?

Właściciele firm produkcyjnych, kadra zarządzająca , kierownicy produkcji, mistrzowie, brygadziści, liderzy zespołów produkcyjnych


Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Plan dnia szkoleniowego:

godz. 09.00 do 10.30

godz. 10.30 do 10.45 przerwa

godz.10.45 do  12.15.

godz. 12.15 do 12.30 przerwa

godz. 12.30 do 14.00


ProgramModuł 1.  Budowanie autorytetu – jak przewodzić pracownikom na hali produkcyjnej

·        Jak skutecznie zbudować autorytet kierownika budowy wśród podwładnych

·        W jaki sposób utrzymać autorytet w oczach zespołu – zestaw sprawdzonych zasad, których koniecznie należy przestrzegać i tych, które w wyjątkowych sytuacjach można odpuścić, aby nie wpłynęło to na zmniejszenie autorytetu

·        Jakie relacje kierownik powinien nawiązywać z pracownikami – gdzie leży granica tzw. „zarządzania z ludzką twarzą”, czy lepiej być kolegą, czy wprowadzać rządy „twardej ręki”?

·        Czy poczucie humoru pomaga w kierowaniu pracownikami, czy może wpłynąć negatywnie na odbiór kierownika przez pracowników?

·        Autorytet szefa, a wpadki – kiedy przyznać się do błędów, a kiedy lepiej to przemilczeć, by nie stracić autorytetu?

 

Szacowany czas trwania modułu: 45’


Moduł 2.  KOMUNIKACJA – co robić, żeby pracownicy prawidłowo rozumieli swojego szefa

·       Zestaw najważniejszych zasad komunikowania się z zespołem – kiedy i w jaki sposób wyrażać swoje oczekiwania, jak przygotować wystąpienie, które zainspiruje pracowników do zwiększenia zaangażowania i wydajności?

·       Za pomocą jakich sformułowań komunikować złe wiadomości, aby nie demotywować pracowników tylko zmusić ich do lepszej pracy?

·       Jakim językiem przekazywać polecenia, aby były zrozumiałe i jakich technik wpływu używać, aby skutecznie zaangażować zespół w realizację celów?

·       Jak prawidłowo przekazywać krytyczną opinię, aby pracownik nie zniechęcił się do swojej pracy i zrozumiał, które rzeczy wymagają poprawy i zaczął pracować lepiej?

 

Szacowany czas trwania modułu: 45’


Moduł 3.  MOTYWOWANIE I DYSCYPLINOWANIE – inspirujące narzędzia skutecznego kierownika na hali produkcyjnej

 • Jakie warunki w firmie i dziale muszą być spełnione, żeby móc skutecznie motywować pracowników, dlaczego w niektórych przypadkach ani motywowanie ani dyscyplinowanie nie przynoszą efektów?
 • Przegląd gotowych do wykorzystania motywatorów finansowych i pozapłacowych pod kątem ich skuteczności w zależności od typu osobowości pracownika, po jakim czasie warto sprawdzać moc motywacyjną poszczególnych narzędzi?
 • Jak na pracowników wpływają alternatywne sposoby motywowania takie jak np. rywalizacja, jakie zagrożenia mogą się wiązać z ich stosowaniem i od czego warto uzależniać decyzję o ich wprowadzeniu?
 • W jakich sytuacjach koniecznie należy sięgnąć po środki dyscyplinujące pracowników, które z nich mają największą skuteczność

 

Szacowany czas trwania modułu: 90’Moduł 4.  KONFLIKTY – Przyczyny konfliktów, rodzaje i sposoby kierowania konfliktem?

 • Najczęściej występujące konflikty na placu budowy, ich przyczyny
 • Sposoby kierowania konfliktem – przykłady, zyski i straty, mediacje, negocjacje, procedury postepowania
 • Rzeczywista  symulacja konfliktu na hali produkcyjnej i ćwiczenie w jego rozwiązaniu (procedura)
 • Jak można wykorzystać konflikt do podniesienia dynamiki pracy i poprawy skuteczności osiągania celów

 

Szacowany czas trwania modułu: 60’


TrenerzyZygmunt DolataTrener biznesu, doradca HR, coach, wykładowca, autor publikacji biznesowych

Doświadczony praktyk biznesu, ekspert i wieloletni szkoleniowiec. Przeszedł drogę od Przedstawiciela Handlowego do Dyrektora Regionu rozwijając kompetencje i nabywając doświadczeń biznesowych. Pracował również jako Kierownik marketingu i sprzedaży w firmie produkcyjnej. Od ponad 19 lat zajmuje się rozwojem kompetencji kadry menedżerskiej i pracowników liniowych w organizacjach gospodarczych oraz samorządowych. Prowadzi coachingi menedżerskie i handlowe oraz doradztwo biznesowe.

Pracował jako Trener Regionalny i Główny Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
i Rozwoju w Telekomunikacji Polskiej SA (mi. zarządzał zespołem Trenerów Obszarowych) oraz w charakterze Trenera Regionalnego w firmie ubezpieczeniowej STU Ergo Hestia. Przeszkolił, doradzał i coach’ował ponad 3500 menedżerów, specjalistów i pracowników firm różnych branż (handel, produkcja, usługi, samorząd) i wielkości na terenie całego kraju.

Autor wielu artykułów (ponad 100 publikacji) w specjalistycznych magazynach („Szef Sprzedaży” – dla zarządzających zespołami handlowymi, „Pracownik Fizyczny” – dla Szefów produkcji, mistrzów i brygadzistów, „Magazyn Trenera”, „Personel i Zarządzanie”, „Personel Plus” „Harvard Business Review” oraz Serwisach Internetowych www.novense.com i www.treco.pl www.dr.Sprzedaż.pl

 • Zwycięzca Plebiscytu „Porady praktyków 2013” portalu Treco.pl
 • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu: „Efektywny Trener Biznesu” organizowany przez Polish Society for Training & Development) z Warszawy za rok 2015/2016
 • Finalista konkursu regionalnego w 2007 roku („Gazeta Wyborcza – Poznań) „Mówca znakomity”.

Specjalizuje się w obszarach zarządzanie, przywództwo, zarządzanie stresem, sprzedaż, negocjacje, wystąpienia publiczne i prezentacje, zarządzanie zmianą, savoir vivre, rozwój osobisty i obszar HR

 •  Prowadzi treningi w zakresie roli i znaczenie przywództwa w organizacji, wsparcia oraz team building’u,
 • trener i konsultant Result Oriented Management – Zarządzanie Zorientowane na Rezultat (Schuoten & Nelissen)
 • secjalizuje się w prowadzeniu warsztatów w zakresie rozwoju kompetencji sprzedaży i skutecznych negocjacji opartej na strategii Win-Win (Harvardzki Model Negocjacyjny),
 • Kształtuje umiejętności w zakresie motywowania, inspirowania i rozwoju indywidualnego oraz biznesowego savoir vivre i skutecznego komunikowania w biznesie,
 • Autor Instrukcji rozwoju procesu coachingowego dla MŚP w projekcie JOSEFIN (Urząd Marszałkowski w Poznaniu)
 • Prowadzi coachingi menedżerskie, handlowe oraz life coaching,
 • Opracował instrukcję procesu szkoleniowego dla Trenerów Wewnętrznych TP SA.
 • Jest wykładowcą w Wielkopolskiej Szkole Biznesu w Poznaniu (wykłady i ćwiczenia na studiach MBA), Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu (studia podyplomowe – metodyka prezentacji projektu) oraz wykładowcą w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu (zajęcia z Przywództwa i motywowania)
 • Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej z zakresu negocjacji i technik sprzedaży,
 • Wdrażał standardy sprzedaży i zarzadzania w projekcie szkoleniowym „Mój Telepunkt” w Telekomunikacji Polskiej SA.
 • Prowadził sesje doradcze w projekcie rozwoju pracowników 45+ dla ISS Facility Services
 • Prowadził I oraz IV Certyfikowany Ogólnopolski Kongres Szefów Produkcji – Organizator Forum Media Polska w Warszawie
 • Brał udział w ponad 18 projektach szkoleniowych i coaching’owych EFS PO Kapitał Ludzki na terenie całego kraju (mi. dla PKO BP, BPH, Getin Bank, Panopa, Ponetex, Pekaes Multispedytor, WUP w Szczecinie, Banki Spółdzielcze, BZWBK, Urząd Marszałkowski w Poznaniu,
 •   Prowadzi projekty z zakresu badania satysfakcji pracowników, systemów motywacyjnych, systemu ocen okresowych pracowników (SOOP), AC/DC, ścieżek karier i outplacement’u,
 • Absolwent 2 letnich studiów podyplomowych MBA ZZL w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz absolwent kilku studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, komunikacji i promocji oraz zasobów ludzkich (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, CEDOZ Polsko Niemieckie Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu),
 • Ukończył kilka kursów trenerskich (Instytut Rozwoju Biznesu, Nowe Motywacje, House of Skiils, JET Centrum Szkoleniowe, Synergia),
 • Ukończył ponad 40 różnych szkoleń i specjalistycznych kursów z zakresu zarządzania, negocjacji, wystąpień publicznych, kierowania zespołem, psychologii biznesu, zarządzania zmianą i sprzedażą, obsługi klienta, technik sprzedaży, doskonalenia umiejętności trenerskich, rekrutacji i selekcji, SOOP i innch,
 • Absolwent Politechniki Warszawskiej w Warszawie,
 • Potrafi stworzyć pozytywny otwarty klimat i zbudować pozytywne relacje w grupie szkoleniowej. Stawia na jakość w rozwoju kompetencji wykorzystując swoje bogate doświadczenia i potencjał kompetencji i doświadczeń uczestników warsztatów/coach’ingów. Prowadzi zajęcia metodami interaktywnymi,
 • W prowadzonych szkoleniach inspiruje ludzi do twórczego, kreatywnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz przede wszystkim jest nastawiony na realizację celów biznesowych,
 • szef projektów szkoleniowych i zespołów trenerskich
 • Dysponuje kilkudziesięcioma listami referencyjnymi od zadowolonych Klientów.
W życiu kieruje się zasadą Very Peiffer: „Najlepszy moment na wprowadzanie zmian nadszedł dziś, a nie pierwszego stycznia”
Realizował duże projekty szkoleniowe i doradcze m.in. dla:

 • ABB Polska
 • ADAMA Manufacturing Poland SA. 
 • AGROKOMPLEX 
 • Agencja Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa
 • AIR Cargo
 • Alllianz Polska SA.
 • ALIOR Bank
 • AQUANET
 • BANK PKO BP
 • Bank BPH
 • BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
 • BASF Poliuretany Polska Sp. z o.o.
 • BODiE – Banki Spółdzielcze
 • COFRESCO Polska 
 • Cargill Polska
 • Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
 • Bank Zachodni WBK
 • EUROKLIMAT Poznań
 • EWE Polska
 • ELEKTRO-SPARK Sp. z o.o.
 • ELEKTROMONT Jelenia Góra
 • ENERGIA 
 • FIGURES Kancelaria Podatkowa
 • FAWOR Poznań
 • Fresenius Medical Care
 • Fundacja „Pomóż Im”
 • Getin Noble Bank
 • GDDKiA
 • GESTAMP Polska
 • MENARD
 • MOSiR Zabrze
 • ORDHUS SA. Bielsk Podlaski
 • Firma budowlana GRP 
 • HUTCHISON
 • Hotel ILON
 • CHIFA
 • PZU
 • JM Tronik
 • IMPERIAL TOBACCO
 • INTER-SYSTEM Wrocław
 • KABAT Budzyń
 • KORONA Candles Wieluń
 • Citibank Handlowy
 • ING
 • ITM Baza Poznańska
 • IMI International Olkusz
 • Telekomunikacja Polska SA.
 • STU Ergo Hestia
 • Volkswagen Poznań
 • Volkswagen Polkowice
 • GDDKiA
 • KOM-BUD S.C.
 • PESA Bydgoszcz
 • PEFRON
 • PKP PLK
 • POL-AM-PACK S.A.
 • SCANIA Słupsk
 • SERMET Dębica
 • SONION Polska Szczecin
 • STRAUSS CAFE POLAND
 • SURET Sp. z o.o. Dębica
 • Berlinerluft
 • Ponetex
 • Panopa Logistic
 • Firma RECORD Gdańsk
 • Martin Bauer Polska
 • Neorol Sp. z o.o. 
 • Bakoma Sp. z o.o. 
 • KERSTEN EUROPE Sp. z o.o.
 • GUMET Sz.Geneja S.J.
 • Warmińska Sp. z o. o. 
 • MATERNE POLSKA Sp. z o.o. 
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego
 • Ministerstwo Sportu i Kultury Fizycznej
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Arcelor Mittal Poland S.A. 
 • HORTEX HOLDING S.A. O/ZPOW w Skrzyńsku 
 • BRAMMER S.A. 
 • McCORMIC Polska
 • Novol
 • Centra Poznań
 • Eurowita
 • E Bunge Company 
 • Vin Filtron
 • Sappi Europe Poland
 • TESA Enginiering
 • TTECORP
 • Humax Poland
 • ViaCon Polska
 • PEKAES Multispedytor
 • Pałac Mierzęcin
 • PEFRON
 • Politechnika Wrocławska
 • Stowarzyszenie ESWIP Elbląg
 • ISS Facility Services
 • WUP Szczecin 
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
 • Urząd Miejski w Łodzi
 • Urząd Gmuny Polskowice
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • Projekt szkoleniowy EFS dla samorządów (Burmistrzów, Wójtów i Naczelników Wydziałów) w Gminie Brzeziny
 • PUP Polkowice
 • WUO Szczecin, 
 • Politechnika Wrocławska
 • SM Logistic Sp. z o.o.
 • SOLAR 
 • SERMET Debica
 • SUN Garden Polska Malanów
 • VOESTAPIINE Polska 
 • ZEELANDIA 
 • Inne


Koszt szkolenia


Koszt szkolenia:  699 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

 

Cena szkolenia obejmuje:

•  uczestnictwo w zajęciach online,

•  opiekę merytoryczną trenera,

•  certyfikat ukończenia szkolenia UEP


Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.


Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Grażyna Świtała

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 522

tel. 61 854 30 80

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl