Opis szkolenia

Agile Project ManagementTM – AgilePM® (Zwinne Zarządzanie Projektami) jest podejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej. AgilePM® funkcjonuje obok bardziej formalnych podejść do zarządzania takimi jak PRINCE2® i dobrze uzupełnia się z procesami zarządzania jakością  (np. ISO9001 i CMMI). Metodyka AgilePM® umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści ze zwinnego podejścia bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka. Daje gwarancję, że zwinne podejście staje się ustrukturyzowane i wyważone, zachowując to, co dobre w organizacji, wykorzystując istniejące dobre praktyki w obrębie zarządzania i realizacji projektu i odnosząc jednocześnie korzyści z bardziej elastycznego sposobu pracy. Akcentuje przy tym samodzielność zespołu w podejmowaniu decyzji projektowych oraz umożliwia dostarczenie na czas produktu należytej jakości i dopasowanego do potrzeb klienta. AgilePM® oparty jest o metodykę DSDM® Atern® (Dynamic Systems Development Method) – jedno z najbardziej dojrzałych, usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie i posiada rozpoznawaną na całym świecie ścieżkę certyfikacyjną APM Group.
 
Szkolenia AgilePM® przeznaczone są w głównej mierze dla osób pracujących w środowisku projektowym, pragnących wykorzystać w swojej pracy filozofię Agile.
 
Adresaci szkolenia:
 
•                  Kierownicy projektów oraz Kierownicy zespołów projektowych.
 
•                  Kadra zarządzająca projektami.
 
•                  Kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów.
 
•                  Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.
 
•                  Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®.
 
•                  Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM® w praktyce.
 
•                 Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® Foundation. 


Korzyści dla uczestników:
 

•                  Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM®.
 
•                  Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM®.
 
•                  Poznanie różnic w podejściach zwinnych a podejściach klasycznych.
 
•                  Przygotowanie się do certyfikacji AgilePM® Foundation.


Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie). 


Uczestnicy otrzymują również dostęp do szkolenia w wersji e-learning aby móc sobie powtórzyć materiał przed egzaminem oraz dodatkowo (opcjonalnie) termin/terminy konsultacji zdalnej via skype lub telefon, gdzie zainteresowane osoby będą mogły zadawać pytania, konsultować wyniki egzaminów próbnych itd.

 

Wymagania sprzętowe / łącza + tool do uruchomienia szkoleń online:

 

Wymagania sprzętowe: 
- Komputer/ laptop z systemem Windows 7/ 8/ 10, Mac OS;
- Głośniki/ słuchawki;
- Mikrofon (rekomendowane);
- Bezpłatna aplikacja Zoom https://zoom.us/download

Wymagania łącza:

Dowolne łącze internetowe

 

Egzamin certyfikujący:

Egzamin online na koniec drugiego dnia szkolenia.


Plan dnia szkoleniowego:

9.00-16.00
Program1.      Wprowadzenie do Agile - co to jest podejście zwinne? Jakie są odmiany podejść zwinnych? Które wybrać dla konkretnego projektu? 

2.      Podstawy AgilePM® - ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym. Filozofia AgilePM oraz przegląd ośmiu pryncypiów AgilePM®. 

3.      Role i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i role wspierające (inne). 

4.      Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM® – krytyczne czynniki sukcesu. Wstępna ocena zespołowa projektu. Kluczowe elementy przygotowania się do projektu.

5.      Zarządzanie projektem Agile - style zarządzania. Cechy zarządzania projektem w podejściu zwinnym. Kluczowe rekomendacje.

6.      Procesy i produkty AgilePM® - środowisko zarządcze projektu AgilePM®. Przegląd typowych faz projektu AgilePM® oraz produktów z nimi związanych. 

7.      Komunikacja - rola komunikacji w projekcie zwinnym. Dedykowane techniki wspierające komunikację (warsztaty facylitowane, modelowanie, codzienne zbiórki i rozwój iteracyjny) i ich znaczenie. 

8.      Priorytetyzacja i okienka czasowe - technika priorytetyzacji  MoSCoW. Kto ustala priorytet i jak? Co to jest okienko czasowe (timebox) w podejściu AgilePM®? Typowa wielkość okienka czasowego i jego elementów. Plan Dostarczania vs. Okienko Czasu Rozwoju vs. Iteracje. 

9.      Sterowanie (kontrolowanie) projektem Agile - cechy sterowania projektem w podejściu zwinnym. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Kluczowe rekomendacje. 

10.   Wymagania i szacowanie w AgilePM® - wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym. Różne techniki szacowania wykorzystywane w AgilePM®. Zalecane podejście do monitorowania projektu. 

11.   Planowanie projektów zwinnych - planowanie w AgilePM®, czym się różni od podejścia tradycyjnego? Jakość kluczowym aspektem wymagającym zaplanowania. Plany w AgilePM® (Zarys Planu, Plan Dostarczania i Plan Wdrożenia).

 


Trenerzy


Akredytowani trenerzy Inprogress Sp. z o.o. - posiadającej status Accredited Training Organization (ATO) oraz Accredited Examination Organization (AEO) uprawnionej do przeprowadzania szkoleń akredytowanych oraz egzaminów z zakresu następujących produktów: PRINCE2®,ITIL®, PRINCE2 Agile®, AgilePM®, AgileBA®, Change Management, MSP®, M_o_R®, MoP®, Akademia PMP – przygotowanie do egzaminów PMP®/CAPM®, COBIT®5, ISTQB®, P3O®, Facilitation.


Koszt szkolenia


Cena netto/brutto: 1890 zł (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
- uczestnictwo w zajęciach online,
- materiały dydaktyczne online,
- opiekę merytoryczną trenera,
- egzamin online,

- certyfikat AgilePM Foundation,

- dyplom ukończenia szkolenia UEP.


Dyplom ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia oraz zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.

Certyfikaty AgilePM Foundation wystawiane są przez akredytora i przesłane do UEP w okresie ok. 1,5 miesiąca od dnia egzaminu. Certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom pod wskazany adres.


Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Grażyna Świtała

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 522

tel. 61 854 30 80

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl


Zapisz się na szkolenie przez BUR