Opis szkolenia


Szkolenie umożliwi uczestnikom zapoznanie się z podstawowym źródłem informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jakim jest jego sprawozdanie finansowe. Największy nacisk zostanie położony na kształtowanie umiejętności poprawnego wnioskowania o kondycji finansowej przedsiębiorstw na podstawie ich sprawozdań finansowych, bazując zarówno na danych pierwotnych, jak i na obliczonych wskaźnikach finansowych.   W trakcie pierwszej części szkolenia zostanie omówiona konstrukcja najważniejszych elementów sprawozdania finansowego takich jak bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacja dodatkowa, a także ich zawartość informacyjna. W drugiej części szkolenia bazując na faktycznych sprawozdaniach finansowych firm z różnych branż przeprowadzona zostanie analiza finansowa ukierunkowana na ocenę kondycji rozpatrywanych przedsiębiorstw.   Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla osób, które w świecie finansów stawiają swoje pierwsze kroki. Niemniej jednak, na uczestnictwie w szkoleniu niewątpliwie skorzystają również pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania, analiz oraz controlingu, dla których umiejętność prawidłowego „czytania” sprawozdań finansowych może stanowić ważny element zawodowego portfolio.

UCZESTNICY SZKOLENIA PRACUJĄ NA WŁASNYCH LAPTOPACH (WYMAGANE OPROGRAMOWANIE MS EXCEL 2016 lub wyższe)Dwa dni szkoleniowe - 16h

Plan dnia szkoleniowego:
8.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 – przerwa
13.50-15.20 
Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Program1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie – wprowadzenie


2. Konstrukcja bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej


3. Zawartość informacyjna poszczególnych elementów sprawozdania finansowego

4. Analiza pionowa i pozioma sprawozdania finansowego


5. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych: rentowność, sprawność gospodarowania, płynność finansowa i zadłużenie, wskaźniki rynku kapitałowego


6. Całościowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa


 


Trener


dr Bartosz Kabaciński

Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz MBA m. in. następujących przedmiotów: Finanse przedsiębiorstw, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Business Valuation, Corporate Finance and Business Analysis, Mergers and Acquisitions, Advanced Financial Management ACCA. Zainteresowania naukowe lokuje w obszarze empirycznych finansów przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tematyki fuzji i przejęć oraz upadłości przedsiębiorstw, a także oceny efektywności finansowej spółek Skarbu Państwa. Od roku 2011 świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując m.in. z Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie związany również z firmą RSM Poland, świadczy usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego oraz sporządzania biznes planów. Brał także udział w tworzeniu programów restrukturyzacyjnych.

Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 1150  zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach,
- materiały dydaktyczne,
- przerwę kawową,
- opiekę merytoryczną trenera,
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP

Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 522
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenie@ue.poznan.pl