Opis szkolenia


Warsztat Management 3.0 Foundation Workshop to dwa dni intensywnej pracy w formule stacjonarnej, które mają na celu zapoznanie się ze zwinnym pomysłem na zarządzanie pracą i ludźmi w organizacji oraz zweryfikowanie własnych postaw managerskich w oparciu o teorię złożoności (naukowe podstawy skuteczności pracy zwinnej). To okazja do zapoznania się z modelem zarządzania zwinnego Management 3.0 oraz przetestowania praktyk związanych ze wszystkimi sześcioma perspektywami Management 3.0 (Motywowanie ludzi, Ulepszanie wszystkiego, Empowerment zespołów, Rozwijanie kompetencji, Skalowanie struktury, Definiowanie ograniczeń). Uczestnicy realizują 9 modułów wiedzy, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Management 3.0. Na warsztatach uczymy się w oparciu o realne doświadczenie proponowanych technik i narzędzi, korzystamy z gier i symulacji. Udział w szkoleniu łączy się z jasną deklaracją udziału w ćwiczeniach praktycznych i zgodą na wykonywanie zadań wymagających współpracy w zespołach różnej wielkości.
 Cel szkolenia:
- wzrost wiedzy na temat nurtu Management 3.0 – nowoczesnej koncepcji zarządzania, szytej na miarę zwinnych środowisk pracy (moduł: Management i Przywództwo), wzrost wiedzy na temat naukowych podstaw skuteczności zwinnych sposobów zarządzania pracą i ludźmi (moduły: Pryncypia Management 3.0; Myślenie złożonościowe), wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia środowiska pracy wspierającego utrzymywanie wewnętrznej motywacji do pracy (moduł: Motywacja i zaangażowanie, praktyki: Moving Motivators, Big Value List, KUDO, 360 dinner), 
- wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie rozwijania i korzystania z procesu i kompetencji empowerment (umocowywania) w organizacji (moduł: Delegowanie i empowerment, praktyki: Delegation poker, Delegation board), wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i kreowania kultury organizacyjnej (moduł: Wartości i kultura, praktyki: Culture Books, Values Stories), 
- wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania rozwoju kompetencji (moduł: Uczenie się i kompetencje, praktyki: Team Competency Matrix, Exploration Days), wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie świadomego kreowania struktury organizacyjnej (moduł: Skalowanie struktury organizacyjnej; praktyka: Meddlers Game), 
- wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw zarządzania zmianą w organizacji (moduł: Zarządzanie zmianą; praktyki: Moving Moitivators, Kudo Cards, Feedback Wrap, Celebration Grid, Merit Money, Change Management Game). 
Grupa docelowa:
- dla osób zarządzających zespołami w każdym środowisku pracy – szczególnie w zwinnych środowiskach pracy lub w organizacjach przechodzących zwinną transformację, 
- team liderzy, project managerzy, scrum masterzy, 
- osoby odpowiedzialne za budowanie współpracy w organizacji, tworzenie programów rozwojowych oraz budowanie kultury organizacyjnej, 
- działy HR oraz L&D, osoby wdrażające agile do organizacji, 
- osoby, które pracują w zwinnych zespołach i napotykają na trudności w zakresie samoorganizacji zespołu, 
- nauczyciele, dydaktycy, szkoleniowcy 

Ten warsztat umożliwia ubieganie się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0 (do 12 miesięcy po realizacji szkolenia)

Korzyści:
- wzrost umiejętności w zakresie kreowania środowiska pracy sprzyjającego samoorganizacji zespołów i utrzymywaniu motywacji wewnętrznej u pracowników, 
- wzrost umiejętności w zakresie diagnozy aktualnej sytuacji w zespole i organizacji, 
- wzrost umiejętności w zakresie planowania, wykorzystywania i wdrażania sprawdzonych narzędzi Management 3.0 w tworzeniu skutecznego, zwinnego zespołu i zwinnej organizacji, 
- wzrost umiejętności w zakresie dostosowywania praktyk do potrzeb własnego zespołu, uświadomienie sobie różnic pomiędzy pryncypiami w zarządzaniu klasycznym oraz w zarządzaniu zwinnym, 
- możliwość wymiany doświadczeń oraz zweryfikowania dotychczas stosowanych metod w kontekście systemowego rozumienia organizacji, psychologii grupy oraz sprawdzonych i aktualnych koncepcji zarządzania, 
- praktyczne doświadczenie praktyk Management 3.0 
Metody i narzędzia:
Szkolenia prowadzone są metodą wykładową i warsztatową. 
CZĘŚĆ WYKŁADOWA Prowadzona jest w oparciu o przygotowaną przez prowadzącego prezentację multimedialną i wzbogacana jest poprzez zastosowanie dyskusji moderowanej, wymianę doświadczeń uczestników oraz analizy przypadków. 
CZĘŚĆ WARSZTATOWA :ćwiczenia w małych grupach, ćwiczenia indywidualne, analizy przypadków, dyskusję moderowaną, wymianę doświadczeń uczestników 
Dobór formy i zakresu szkoleń poparte doświadczeniem zawodowym i trenerskim prowadzącego zapewniają uczestnikom kompleksowe omówienie tematyki oraz zdobycie praktycznych umiejętności
Certyfikacja:
Każdy uczestnik warsztatu Management 3.0 Foundation otrzymuje Certyfikat Uczestnictwa w języku angielskim, który potwierdza udział w warsztacie. W ciągu 12 miesięcy po zakończeniu szkolenia uczestnik może ubiegać się o licencję Facylitatora Management 3.0, która uprawnia do samodzielnego prowadzenia warsztatów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Management 3.0

Czas trwania: 2 dni
Język szkolenia: polski
Język materiałów: polski

Program


  • Organizacja pracy na bazie praktyk Management 3.0 (praktyka: Big Values List; Personal Maps)
  • Moduł 1: Management i przywództwo
  • Moduł 2: Pryncypia Management 3.0
  • Moduł 3: Myślenie złożonościowe
  • Moduł 4: Delegowanie i empowerment (praktyka: Delegation poker; Delegation board)
  • Moduł 5: Motywaccja i angażowanie (praktyka: Moving Motivators; Happinessdoor)
  • Moduł 6: Kultura i wartości: (praktyka: Values Stories; Culture Book)
  • Moduł 7: Uczenie się i kompetencje (praktyka: Team Competency Matrix; Exploration Days)
  • Moduł 8: Skalowanie struktury organizacyjnej (praktyka: Meddlers Game) Moduł 9: Zarządzanie zmianą (praktyka: Change Management Game; Merit Money; Celebration Grid; Feedback Wrap; Kudo Cards)
Czas trwania: 2 dni

Plan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Trenerzy


Certyfikowani trenerzy Inprogress 
          

Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 2500 zł brutto (usługa zwolniona z VAT) 


Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach (szkolenie w j.polskim),
- materiały dydaktyczne w j.polskim,
- opiekę merytoryczną trenera,
- dyplom ukończenia szkolenia UEP ( wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu)

- Certyfikat Uczestnictwa w języku angielskim, który potwierdza udział w warsztacie

  W ciągu 12 miesięcy po zakończeniu szkolenia uczestnik może ubiegać się o licencję Facylitatora Management 3.0, która uprawnia do samodzielnego prowadzenia warsztatów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Management 3.0.

Terminy i zapisy na szkolenie 


Informacji udziela:
Alicja Dąbrowska
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl