Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, które chcą zapewnić odpowiedni poziom  bezpieczeństwa podczas pracy zdalnej. Wiele podmiotów na skutek pandemii zmuszona została do zmiany dotychczasowego trybu pracy stacjonarnej na pracę zdalną. Warto zadbać i zweryfikować, czy dotychczas stosowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa w tym, w szczególności przepisami ochrony danych osobowych.  

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się nie tylko w jaki sposób zorganizować pracę zdalną, aby była zgodna z RODO, w jaki sposób zorganizować stanowisko pracy, ale także w jaki sposób postępować, by zminimalizować ryzyko wycieku danych.
Plan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.35-12.20

12.30-14.00Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16

Program1.     Czym jest praca zdalna?

2.     Właściwe korzystanie z infrastruktury informatycznej

·        Bezpieczne logowanie

·        Dostęp do poczty e-mail

·        Korzystanie z komunikatorów

·        Drukowanie dokumentów

·        Przechowywanie danych

·        Wykorzystywanie prywatnego sprzętu

3.     W jaki sposób zorganizować stanowisko pracy podczas pracy zdalnej?

4.     Procedury bezpieczeństwa

5.     Monitoring pracy zdalnej

6.     Najczęściej występujące incydenty związane z pracą zdalną

7.     Ćwiczenia praktyczne

 Trenerzy
dr Agnieszka Stępień-Banach

Doktor nauk prawnych. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa w Warszawie, studiów podyplomowych restrukturyzacja sanacja , upadłość w europejskiej firmie.  

Wieloletni nauczyciel akademicki z zakresu ochrony danych osobowych, obecnie adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa w Społecznej Akademii Nauk. Członek Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz „Polska 2020” PAN. Prelegent licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń  z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych problematyce ochrony danych osobowych współpracująca z wieloma wydawnictwami w tym: C.H. Beck, Fabryka Wiedzy.


Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 599 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
· uczestnictwo w zajęciach,
· opiekę merytoryczną trenera,
· materiały dydaktyczne,
· certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 522
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl