Opis szkolenia


W dzisiejszych czasach zwinne zarządzanie projektami staje się coraz bardziej popularne
w wielu organizacjach działających w niemal wszystkich branżach. Wraz z rozwojem zwinnego
stylu pracy wiele organizacji napotyka na problemy związane z pozyskaniem do swoich
szeregów odpowiednio przygotowanych merytorycznie pracowników.
Szkolenie AgilePM & AgileBA Foundation stanowi odpowiedź na potrzeby osób nie tylko
zajmujących się zawodowo analizą biznesową w agile, ale także osób, które chcą zajmować
się tym na co dzień.
W tracie szkolenia Uczestnik ma szanse na poznanie zarówno efektywnego podejścia do
zarządzania projektem zgodnego z AgilePM, ale również kwestii związanych z analizą
biznesową, prowadzoną przez cały cykl życia projektu. Szkolenie pokazuje opis roli Analityka
Biznesowego w świecie zwinnego zarządzania projektami oraz narzędzia wykorzystywane
w jego codziennej pracy.
Cel szkolenia
1. poznanie założeń metodyki zwinnego zarządzania projektami AgilePM,
2. poznanie zagadnień związanych analizą biznesową zgodnie z AgileBA,
3. uzyskanie informacji jak wykorzystać analizę biznesową w konkretnych fazach cyklu
życia projektu zwinnego,
4. przygotowanie do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation oraz
AgileBA Foundation.
Grupa docelowa
• kierownicy projektów,
• analitycy biznesowi,
• przedstawiciele działów biznesowych,
• kadra zarządzająca projektami,
• kierownicy zespołów projektowych,
• liderzy zespołów wytwórczych,
• kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT i innych branż,
• wszyscy zainteresowani poznaniem zagadnień związanych z analizą biznesową,
• wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® oraz AgileBA® Foundation.
Korzyści ze szkolenia
Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:
• praktyczne wskazówki dla osób zarządzających projektami agile lub członków zespołu
wytwórczego,
• możliwość otrzymania znanego na całym świecie certyfikatu w zakresie zwinnego
zarządzania projektami lub zwinnej analizy biznesowej,
• poznanie podstaw AgilePM oraz zrozumienie benefitów związanych z zastosowaniem tego
podejścia,
• poznanie zwinnych praktyk takich jak: rozwój iteracyjny, timeboxing, modelowanie,
warsztaty facylitowane czy priorytetyzacja.
Korzyści ze szkolenia dla organizacji:
• dostarczanie realnej wartości biznesowej wcześniej niż w tradycyjnych projektach – dzięki
wielu wdrożeniom,
• wspomaga budowanie bardziej otwartej kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym
zaufaniu,
• redukuje ryzyko dostarczenia produktów słabej jakości dzięki zastosowaniu przyrostowego
i iteracyjnego podejścia do wytwarzania,
• promuje transparentność pracy całego zespołu projektowego.
Egzamin i certyfikacja
Egzaminy AgilePM oraz AgileBA dają możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego
przez APMG International. Przystąpienie do egzaminu AgilePM oraz AgileBA na poziomie
Foundation, nie jest związane z żadnymi wymaganiami wstępnymi.
Egzaminy odbywają się na koniec trzeciego dnia szkolenia.
Egzamin AgilePM® Foundation:
• test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
• do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
• egzamin trwa 40 minut,
• język polski lub angielski.
• Certyfikat AgileBA® Foundation ważny jest bezterminowo.
Egzamin AgileBA® Foundation:
• test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
• do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
• egzamin trwa 40 minut,
• język polski lub język angielski.
• Certyfikat AgileBA® Foundation ważny jest bezterminowo.

 

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Dzień I, II, III - godz. 8.30-15.20


Plan dnia szkoleniowego:

8.30-10.00

10.10-11.40

11.50-13.20

13.20-13.50 – przerwa

13.50-15.20

 


 Program

1. Czym jest Agile? Po co korzystać ze zwinnych podejść?
2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe.
3. Przygotowanie do osiągnięcia sukcesu.
4. Proces DSDM.
5. Role i Obowiązki.
6. Produkty DSDM.
7. Kluczowe praktyki - stosowanie priorytetów i timeboxów.
8. Planowanie i kontrola przez cały cykl życia projektu.
9. Warsztaty.
10. Modelowanie.
11. Rozwój Iteracyjny.
12. Rola Analityka Biznesowego w świecie Agile.
13. Uzasadnienie Biznesowe w Agile.
14. Interesariusze projektu Agile.
15. Wymagania i Historyjki Użytkowników.
16. Planowanie wymagań oraz szacowanie w cyklu życia projektu.
17. Cykl życia wymagań w projekcie Agile

Język: szkolenie w języku polskim
Egzaminy (na koniec trzeciego dnia szkolenia): w języku polskim
Czas trwania: 3 dniTrenerzy


Akredytowani trenerzy Inprogress Sp. z o.o. - posiadającej status Accredited Training Organization (ATO) oraz Accredited Examination Organization (AEO) uprawnionej do przeprowadzania szkoleń akredytowanych oraz egzaminów z zakresu następujących produktów: PRINCE2®,ITIL®, PRINCE2 Agile®, AgilePM®, AgileBA®, Change Management, MSP®, M_o_R®, MoP®, Akademia PMP – przygotowanie do egzaminów PMP®/CAPM®, COBIT®5, ISTQB®, P3O®, Facilitation.Koszt szkolenia


Cena brutto: 3750 zł (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach

- materiały szkoleniowe (w j.polskim)

- egzaminy na koniec trzeciego dnia szkolenia,

- certyfikat AgilePM® Foundation,

- certyfikat  AgileBA® Foundation,

- dyplom ukończenia szkolenia UEP


Dyplom ukończenia szkolenia UEP uczestnik otrzyma w dniu zakończenia szkolenia.

Certyfikaty AgilePM® Foundation oraz  AgileBA® Foundation wystawiane są przez akredytora i przesyłane w formacie PDF na adres mailowy wskazany przez uczestnika w terminie ok. miesiąca od egzaminu.Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, pok.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl