Uczymy już od 35 003 dni
Zarządzanie projektami

Metodyka Zarządzania Projektami - PRINCE2® 6th Edition Foundation (szkolenie stacjonarne)
Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie fundamentalnych elementów metodyki PRINCE2®. Prowadzone jest ono w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeń opartych na studium przypadku.
 
Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku. Dziś jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach UE jak i na całym świecie. Wdrożona została m.in. w strukturach dowodzenia NATO, z korzyścią stosowana jest zarówno przez biznes (m.in. branża IT, energetyka, usługi) jak i przez sektor publiczny (ministerstwa, agencje rządowe, JST). Zarządzanie projektami zgodnie z PRINCE2® podnosi ich skuteczność oraz efektywność realizacji, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem. Zapewnia skuteczny nadzór, a jednocześnie daje Kierownikom Projektów jednoznaczne i skuteczne mechanizmy zarządcze, przez co maksymalizuje szanse sukcesu projektu w ramach zaplanowanych terminów, budżetu, w zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych z dbałością o ciągłe uzasadnienie biznesowe. Jednocześnie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności zapewnia mechanizm ich wczesnego wychwytywania, analizy oraz eskalacji w przypadku zagrożenia tolerancji. Ze względu na zasadę dopasowania do warunków projektu zapewnia odpowiednie przeskalowanie poziomu szczegółowości jak i formalizacji przetwarzanych informacji oraz podejmowanych decyzji. Bardzo dobrze sprawdza się we wdrażaniu systemów IT zarówno standardowych np. klasy ERP jak i tworzonych na zlecenia zamawiającego. Szkolenie skierowane jest do osób, które:
 • są kierownikami projektów
 • są członkami zespołów projektowych
 • są menedżerami zaangażowanymi w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu
 • chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami.  
Korzyści dla uczestnika: Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • potrafił wykorzystać techniki i narzędzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2®,
 • potrafił dobrać odpowiednie elementy metodyki PRINCE2® do określonych sytuacji w projekcie 
 • efektywniej zarządzał ryzykiem zarówno biznesowym, jak i projektowym , 
 • potrafił kontrolować przebieg projektu. 
Korzyści dla organizacji: Każda organizacja po przystosowaniu i wdrożeniu standardu będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych, między innymi: 
 • utrzymanie zasadności biznesowej wszystkich realizowanych zgodnie z dostosowaną metodyką projektów
 • regulację relacji zarządczych w środowisku zamawiający/dostawca, 
 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany, 
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści, 
 • efektywne wykorzystanie kadry zarządzającej, 
 • wspólny zarówno w organizacji jak i jej otoczeniu język komunikacji w projektach, wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych przez organizację jak i w otoczeniu organizacji.
Szkolenie w języku polskim.
Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dzień I, II, III - godz. 8.30-15.20

Plan dnia szkoleniowego:

8.30-10.00

10.10-11.40

11.50-13.20

13.20-13.50 – przerwa

13.50-15.20


EGZAMIN: egzamin odbywa się online – uczestnik po szkoleniu otrzymuje „voucher” (ważny rok od otrzymania), na podstawie którego zakłada konto na stronie instytucji akredytującej (People Cert) i ustala konkretny termin egzaminu online. O zadanej porze (nieco wcześniej) uczestnik loguje się na platformę akredytora i przystępuje do zdawania egzaminu. Uczestnik otrzymuje wsparcie i instrukcję krok po kroku, jak należy przejść procedurę rejestracji. Egzamin odbywa się w języku polskim lub angielskim.

W przypadku uzyskania min. 55% (33 pkt) uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation.


PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Program

Główne moduły: 
Przegląd metodyki PRINCE2®. 
Temat Organizacja. 
Proces Przygotowanie Projektu. 
Temat Uzasadnienie Biznesowe. 
Proces Inicjowanie Projektu. 
Temat Plany.
Temat Jakość. 
Temat Ryzyko. 
Proces Zarządzanie Końcem Etapu. 
Temat Postępy. 
Proces Sterowanie Etapem. 
Temat Zmiana. 
Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.
Proces Zamykanie Projektu. 
Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem. 
Przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation wraz z omówieniem.
 
Język: szkolenie w języku polskim
Czas trwania: 3 dni

Trenerzy

Certyfikowani trenerzy Inprogress 
Szkolenie realizowane jest przez certyfikowanych trenerów Inprogress posiadającą status ATO (Accredited Training Organization) oraz Accredited Examination Organization (AEO).

Koszt szkolenia


Cena netto/brutto: 3150zł

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach,

- materiały dydaktyczne drukowane (w j.polskim),

- materiały szkoleniowe e-book ( w j.polskim/j.angielskim),

- opiekę merytoryczną trenera,

- voucher dostępu do egzaminu online (do zrealizowania w ciągu roku od otrzymania)

- certyfikat PRINCE2 Foundation (po zdanym egzaminie),

- dyplom ukończenia szkolenia UEP.


Dyplom ukończenia szkolenia UEP uczestnik otrzyma w dniu zakończenia szkolenia.

Certyfikaty Prince2 Foundation wystawiane są przez akredytora i przesyłane w formacie PDF około, miesiąc po egzaminie, na adres mailowy wskazany przez uczestnika.

Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:
Alicja Dąbrowska
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, pok. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl