Opis szkolenia


Naucz się zarządzać projektami w sposób prosty i bez zbędnej formalizacji

Wiedza z zakresu zarządzania projektami rozwija się na  świecie od kilkudziesięciu lat. W ciągu tego czasu ewoluowała ona i rozwijała się przybierając postać różnych metodyk i standardów. Aktualnie można znaleźć na rynku wiele rozbudowanych standardów zarządzania projektami, które obok wielu zalet posiadają też jedną zasadniczą słabość. Są tak złożone i rozbudowane, że ich zastosowanie w praktyce nadmiernie komplikuje zarządzanie i czyni je trudnym do wykonania w rzeczywistości biznesowej.


DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z TEGO SZKOLENIA?


PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO TEMATU

Korzystając z najlepszych praktyk, doświadczeń praktycznych z wielu przedsiębiorstw i oraz odwołując się do uznanych standardów przygotowaliśmy program szkolenia, który koncentruje się na użytecznych i wnoszących wartość elementach, które wpływają na efektywność zarządzania projektami.

 

PRAKTYCZNE METODY I NARZĘDZIA

Każdy z uczestników poznaje w trakcie szkolenia użyteczne metody, narzędzia, dokumenty wykorzystywane na każdym etapie zarządzania projektami. Po skończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje dokumenty, metody w wersji elektronicznej do własnego użytku. Dzięki temu osoby uczestniczące w szkoleniu mogą od razu zastosować w swojej praktyce biznesowej gotowe i uniwersalne materiały w wersji elektronicznej w znaczący sposób ułatwiające zarządzanie poszczególnymi etapami projektu.

 

DOŚWIADCZONY PROWADZĄCY

Tomasz Kopczyński od ponad 20 lat związany jest z zarządzaniem projektami w Polsce jako doświadczony project manager, wykładowca, szkoleniowiec oraz coach. Dzięki swoim doświadczeniom oraz solidnemu przygotowaniu merytorycznemu potrafi wskazać te rozwiązania, które w rzeczywistości wnoszą wartość w zarządzaniu projektami.


DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do osób, chcących opanować praktyczna sztukę zarządzania projektami. W szczególności zainteresowani będą:

·        kadra zarządzająca projektami,

·        uczestnicy projektów

·        osoby, które przygotowują się do roli kierowników projektów

·        właściciele projektów

·        kadra menedżerska planująca wprowadzić w firmie praktyczne zasady zarządzania projektami

oraz osób chcących poprawić swoje kompetencje i trafniej podejmować decyzje i skutecznie zarządzać pracą innych.


Całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).


Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji - nadawania "na żywo" (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) - o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face. Program


Dzień 1 (9.30-14.00)

·        Podejścia do zarządzania projektami w praktyce

·        Kluczowe czynniki decydujące i o powodzeniu projektu – na co zwracać uwagę

·        Inicjowanie projektu / planowanie wstępne i jego znaczenie

  • Opracowanie Karty Projektu
  • Analiza ryzyka
  • Analiza interesariuszy

·        Określenie zakresu odpowiedzialności w projekcie

 

Dzień 2 (9.30-14.00)

·        Planowanie szczegółowe w projekcie

  • Zasady dobrego planowania (duża zmienność)
  • Harmonogramowanie
  • Określenie pozostałych zasobów w projekcie

·        Realizacja projektu

  • Zarządzanie zmianami, problemami, ryzykiem
  • Zarządzanie zespołem i komunikacją

·        Zakończenie projektuTrenerzy                dr Tomasz Kopczyński

menedżer, praktyk, ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności kształtowania potencjału menedżerów, zarządzania projektami, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, zarządzania zmianami, umiejętności miękkich pracowników. Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce m.in. dla spółek Skarbu Państwa. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Synergia oraz dyrektor Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencjami Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (PUEB Knowledge Transfer Company). Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute). Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s Personal Profile Analysis - PPA). Od 20 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych. Prowadzi zajęcia na studiach MBA oraz menedżerskich studiach podyplomowych. Jest autorem i współautorem 5 książek i kilkudziesięciu artykułów dotyczących zarządzania.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 1550 zł brutto (usługa zwolniona z VAT) 


Cena szkolenia obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach online,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP


Certyfikat ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.

Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, p.3.9

tel. 61 8 54 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl