Opis szkolenia


Cel szkolenia:

- wprowadzenie do frameworku (schematu) scruma;

- wdrożenie uczestników do podstawowej metody pracy Agile: Scrum

- doświadczenie w trakcie symulacji faz procesu scrumowego

- zapoznanie się z wydarzeniami scrumowymi i ich rolą w cyklu


Do kogo skierowane:

- dla osób zainteresowanych zastosowaniem Scruma w procesie wytwarzania produktów

- dla menedżerów i właścicieli rozważających wdrożenie Agile w swoich firmach

 - dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami organizacji pracy


Forma zajęć:

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone stacjonarnie z wykorzystaniem klocków systemu LEGO, które umożliwią symulację realnej pracy we frameworku SCRUM.


Czas trwania szkolenia 4 godziny

9.00-13.00

 

09.00-10.30  - warsztat

10.30-10.40 - przerwa

10.40-12.10   - warsztat

 

12.10-12.15- przerwa

12.15-13.00  - warsztat


Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny

Program


1.Wstęp do metod zwinnych –geneza i zastosowania

2.Scrum Guide - omówienie zasad –transparencja, inspekcja i adaptacja;

3.W prowadzenie ról w Scrum: Produkt Owner , Zespół Deweloperski, Scrum Master;

4. Symulacja 1 cyklu Scrumowego zwanego sprintem:

5. Doświadczenie podstawowych wydarzeń: planowania, przeglądu oraz retrospektywy

6.Budowa backlogu produktu i backlogu sprintu

7.Symulacja 2 sprintu – zastosowanie zasady inspekcji i adaptacji w praktyce

8.Podsumowanie warsztatu

9. Sugestie dotyczące materiałów służących pogłębieniu zagadnienia
Trenerzy


Joanna Ciemińska-Barłóg - Certyfikowany facylitator i coach, trener, scrum master (PSM 1, PSM 2, PSPO)

Ekspert z bogatym doświadczeniem zawodowym na rynku kapitałowym, w sektorze finansowo- bankowym. Wieloletni leader zespołów i menedżer. Praktyk pracy zwinnej z zespołami biznesowymi i developerskimi w roli Agile Coacha oraz wspierania procesu transformacji w banku. Współautor i trener warsztatów z zakresu Scrum oraz ról w Agile, a także rozwoju osobistego. Pasjonatka zwinności i stawiania ludzi ponad procesami. Promotorka dopasowanej komunikacji, feedbacku oraz ciągłego rozwoju i doskonalenia w oparciu o mocne strony.


Damian Trzecki - moderator Design Thinking, Agile Coach, facilitator

Z wykształcenia politolog i ekonomista. Od 16 lat związany z branżą finansową i produkcyjną. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako Agile Coach (PSM1, PSM2). Praktyk i entuzjasta nowoczesnego projektowania w oparciu o metodę Design Thinking. Od wielu lat wdraża projekty rozwojowe i transformacyjne w Santander Bank Polska. Tworzy i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu technik projektowania, metod pracy zwinnej i samoorganizacji zespołów. Optymista i pragmatyk. Zwolennik upraszczania  procesów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

 

Łukasz Molenda - prawnik i ekonomista z ponad 20 letnim stażem w bankowości i finansach. Wieloletnie doświadczenie w  zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz portfelem produktów kredytowych dla klientów indywidualnych.  Od ponad 3 lat pracuje w metodzie Agile jako Agile Coach w Banku Santander Polska S.A. wspierając transformację w kierunku zwinności w banku.


Koszt szkolenia


Koszt szkolenia:  599 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

 

Cena szkolenia obejmuje:


  • uczestnictwo w warsztatach,
  • opiekę merytoryczną trenera,
  • materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
  • certyfikat ukończenia szkolenia UEPCertyfikat ukończenia szkolenia uczestnik otrzymuje w dniu zakończenia szkolenia.Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl