Opis szkolenia


VeriSM™ tonowe podejście do zarządzania usługami w organizacji traktujące wszystkie jej jednostki oraz relacje między nimi jako relacje  klient- dostawca. Wskazuje organizacjom, w jaki sposób mogą one elastycznie dostosowywać zakres praktyk zarządzania, aby dostarczyć właściwy produkt lub usługę we właściwym czasie swoim konsumentom.

VeriSM™ umożliwia indywidualne podejście w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości organizacji, priorytetów biznesowych, kultury organizacyjnej – a nawet natury indywidualnego projektu lub usługi, z której korzysta organizacja. 

Zamiast koncentrować się na jednym rutynowym,określonym sztywnymi procedurami sposobie pracy, VeriSM™ umożliwia organizacjom reagowanie na oczekiwania ich klientów oraz zapewnianie odbiorom usług  dużej wartości dzięki   stosowaniu najbardziej efektywnych praktyk  zarządzania usługami.

Cele szkolenia obejmują:

a)     wprowadzenie do VeriSM™

Uczestnik zapoznaje się z: podstawowymi pojęciami , strukturą modelu oraz wykorzystywanymi przez  VeriSM™ praktykami zarządczymi i standardami

b)     przedstawienie relacji modelu zarządzania usługami  do innych praktyk i standardów

Uczestnik rozumie zakres  i sposób wykorzystania  różnych  praktyk i standardów w modelu VeriSM™ 

Do kogo skierowane?

Kadra kierownicza, pracownicy firm odpowiedzialni za dostarczanie usług, osoby  chcące przygotować się do pełnienia roli  service menadżerów.

·        Kadra zarządzająca i pracownicy firm z sektora IT odpowiedzialni za  zarządzanie usługami  (menadżerowie decydujący o modelu dostarczania usług oraz odpowiedzialni za dostarczanie usług dla klientów,  właściciele usług, kadra IT zaangażowana w rozwój, dostarczanie i utrzymanie usług) 

·        Kierownicy projektów oraz Kierownicy zespołów projektowych.

·        Wszyscy zainteresowani stosowaniem praktyk VeriSM™ w praktyce

·        Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu VeriSM™ Foundation

 

Korzyści dla uczestników

Wiedza poparta certyfikatem VeriSM™ Foundation umożliwia kontynuację szkoleń na poziomie  Practitioner

·        Kompetencje wymagane do pełnienia roli zarządzającego usługami

·        Świadectwo  UE uczestnictwa w  szkoleniu

·        Certyfikat EXIN VeriSM™ Foundation po pozytywnym zaliczeniu egzaminu


Język: szkolenie w języku polskim, materiały w języku angielskim

Egzamin (na koniec drugiego dnia szkolenia): w języku angielskim

 

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuProgram


Dzień 1

Moduł 1 –wprowadzenie  do VeriSM™  

·       geneza modelu

·       odniesienie do praktyk i standardów

 

Moduł 2Organizacja usług  

·       czym jest organizacja,  struktura organizacyjna i jej optymalizacja

·       kultura organizacyjna i zarządzanie

·       kontekst organizacji i  organizacja w czasie transformacji cyfrowej

 

Moduł3 -  Kultura usług 

·       czym jest kultura usług

·       jak budować strukturę usług

·       czynniki kulturowe

 

Moduł 4 Ludzie: role, kompetencje i zespoły – 90 min

·       Inteligencja emocjonalna

·       Ogólne kompetencje w zakresie zarządzania usługami

·       Ścieżki uczenia się i rozwój kariery,

·        Profesjonalizm i etyka, zespoły


Powtórzenie – próbne pytania 


Dzień 2

Moduł 5 Model VeriSM™ 

·        Zarządzanie.

·        Zasady

·        Siatka zarządzania

·        Definiowanie

·       Tworzenie

·        Zapewnienie

·        Reakcja

 

 

Moduł 6 Dostosowanie modelu VeriSM do organizacji  

 

Moduł 7 Praktyki zarządzania  

·       Agile/DevoPs

·       Lean

·       SIAM®

·       CX/UX

·       Continous  Delivery


Moduł 8 Technologie 

·       Wpływ technologii

·       Przetwarzanie w chmurze

·       Wirtualizacja

·       Automatyzacja

·       BIG DATA

·       IoT

·       BYOD


Powtórzenie – próbne pytania  -


Egzamin VeriSM™ Foundation EXIN   i podsumowanie  - 90 min

 

Egzamin w języku angielskim (test wielokrotnego wyboru 40 pytań. (75 min)

 

Zaliczenie :  minimum 26 prawidłowych odpowiedzi (65%)

 


Plan dnia szkoleniowego:

 

8.30-10.00

10.10-11.40

11.50-13.20

13.20-13.50 – przerwa

13.50-15.20
Trenerzy


           

Krzysztof  Politowicz

Krzysztof Politowicz jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego i posiada tytuł magistra w zakresie systemów informacyjnych baz danych. Po trzech latach pracy w sektorze publicznym jako bibliotekarz i specjalista ds. Informacji naukowej, pracował w prywatnych międzynarodowych firmach IT (m.in. Digital Equipment Corporation, Compaq Computer, OCE, Gartner Group, BMC Software), gdzie zajmował stanowisko specjalisty ds. Informatyki oraz IT Managera.  

Od stycznia 2000 roku Krzysztof był zatrudniony na różnych stanowiskach jako sprzedawca, począwszy od młodszego sprzedawcy do prezesa zarządu w ciągu kolejnych 7 lat. W tym czasie Krzysztof był zaangażowany w wiele ról projektowych, takich jak Seniot User, Senior Supplier, Kierownik Projektu i Kierownik Zespołu a także jako członek zespołu projektowego (wg sturktury Prince2®). Pełnił również funkcje Scrum Mastera, Product Ownera (Agile Scrum).

W 2005 r. założył firmę o nazwie Business Excellence Institute Ltd. z siedzibą w Polsce, gdzie był dyrektorem generalnym i prezesem zarządu. Od 2008 roku Krzysztof jest właścicielem własnej prywatnej działalności BEI Krzysztof Politowicz i Partnerzy, czyli ATO / AEC dla ITIL®, SIAM®,Prince2 ™, Agile Scrum, ISO20000 i ISO27002, Devops, Togaf. Ten fakt pozwala mu być prawdziwie niezależnym akredytowanym trenerem.

Krzysztof Politowicz jest w pełni certyfikowany jako ITIL V3 Expert również ITIL4, posiada certyfikaty na wszystkie moduły ITIL 3 Lifecycle & Capability, a także MALC i ITIL approved trainer przez PeopleCert. Posiada bogatą praktykę PRINCE2, Agile Scrum, MSP® Practitioner, ISO / IEC 20000 i ISO / IEC 27002 oraz szerokie doświadczenie w sektorze publicznym i prywatnym. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję supervisora / inwigilatora egzaminów dla EXIN, APMG, BCS, PeopleCert, ISEB, Tüv Academy.

    


Andrzej Bartkowiak

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Ponad dwudziestoletnie doświadczenia w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów IT oraz systemów zarządzania organizacjami IT opartych na najlepszych międzynarodowych praktykach IT Infrastructure Library (ITIL®) SIAM® oraz standardzie ISO/IEC20000. Akredytowany trener i audytor z zakresu zarządzania usługami oraz jakością. Od 2011 Właściciel firmy B-Option (Projekty, Audyty, Szkolenia). W latach 2001-2016 Dyrektor IT w Banku Zachodnim WBK S.A. Od 2009 Dyrektor Centrum Kompetencji Zarządzania Usługami IT (IT Service Management) – jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie i rozwój certyfikowanego Systemu Zarzadzania usługami IT w Banku Zachodnim WBK S.A. (procesy dostarczania i wsparcia usług IT dla banku, zarządzanie dostawcami IT w tym outsourcingiem usług IT, zarządzanie SLA oraz kontrole, audyty ISO). W latach 2007-2009 kierowanie Departamentem Obsługi i Eksploatacji – jednostką odpowiedzialną za zarządzanie infrastrukturą i systemami IT.

Projekty i kompetencje:

-2018-2019 szkolenia ISO 20000 dla KGHM

-2016-2019 wykładowca Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

-2016-2019 szkolenia SIAM® i GDPR (RODO) dla ING, BOSCH CAR SERVICE.ATOS,KMD

-2012-2014 szkolenia dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (e-gospodarka)

-2012-2013 w ramach fuzji banku projekt unifikacji procesów IT do modelu zgodnego

z międzynarodowym standardem ISO/IEC 20000 zakończony pozytywną recertyfikacją.

-2006-2008 odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania usługami IT na bazie

najlepszych praktykach zgodnego z międzynarodowymi standardami ISO 20000 i ISO 27001 w dużej

organizacji IT (części międzynarodowej grupy bankowej - AIB).

-2004-2006 dopasowanie procesów i narzędzi automatyzujących wsparcie usług IT w oparciu o BMC Remedy Service Management Suite

-2000-2003 wdrożenie procesów IT w nowej organizacji – Departament Obsługi i Eksploatacji systemów, stworzenie IT Service Desk, wdrożenie procedur operacyjnych (na bazie praktyk ITIL)

Nagrody i wyróżnienia w konkursie Lidera Wsparcia Help Desk Institute Polska (2008,2009) oraz nagroda Osobność Roku 2011 Help Desk Institute Polska, założyciel i członek itSMF Polska.

Ukończone szkolenia i aktywne certyfikaty, także jako trenera, w zakresie zarządzania projektami I usługami IT :

- Zarządzanie Usługami IT (ITIL®) EXIN - ITILv.3 Expert, ITIL v.2 Service Manager

- Integracja Zarządzania Usługami i Dostawcami SIAM® EXIN

- System Zarządzania Jakością Usług ISO 20000 EXIN –ISO/IEC 20000 Consultant Manager, ISO 20000 Internal Auditor

- System Zarządzania Jakością Usług ISO 20000 DNV - ISO 20000 Lead Auditor

- Zarządzanie usługami model VeriSM™

- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji EXIN /IRCA – ISO/IEC 27001 Lead Auditor,Information Security Management Advanced

- Zarządzanie Projektami zgodne z metodologią PRINCE2® APMG –PRINCE2 Foundation, Practitioner ,IT Governance -COBIT5 Foundation

 - System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 Bureau Veritas (IRCA) - ISO 14001 Lead Auditor

- szkolenia z zakresu zarządzania outsourcingiem, ryzykiem IT i ciągłością na bazie ISO 22301

 
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia:  2300 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

 

Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w zajęciach,
  • materiały dydaktyczne w języku angielskim,
  • opiekę merytoryczną trenera,
  • certyfikat ukończenia szkolenia UEP,
  • certyfikat EXIN VeriSM™ Foundation

Terminy i zapisy na szkolenie 


Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl