Opis szkolenia

Szkolenie M_o_R Foundation dostarcza spójnej terminologii zarządzania ryzykiem oraz proponuje kompletny i spójny zestaw dokumentów, dzięki którym zarządzanie ryzykiem może być zintegrowane na wszystkich poziomach zarządzania organizacją: strategicznym, w programach i projektach oraz operacyjnym. Program szkolenia omawia pryncypia, podejście do zarządzania ryzykiem, procesy zarządzania, a także przydatne techniki i narzędzia.

Szkolenie jest akredytowane przez AXELOS, co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie M_o_R® Foundation. W czasie szkolenia udzielane są odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, między innymi: jakie są perspektywy zarządzania ryzykiem w organizacji, jak ryzyka różnych poziomów oddziałują na siebie, z jakich kroków składa się proces zarządzania ryzykiem, jak identyfikować zagrożenia i szanse, jak je oceniać i jak podejmować decyzje o reakcjach na ryzyko.

Cel szkolenia

·       Zdobycie podstawowej wiedzy z obszaru M_o_R®, dzięki której uczestnicy będą sprawnie zarządzać ryzykiem w organizacji.

·       Przygotowanie do pozytywnego zaliczenia egzaminu M_o_R® Foundation.

Czas trwania

·       Szkolenie trwa 3 dni. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się trzeciego dnia szkoleń, po zakończeniu części dydaktycznej.

Grupa docelowa

·       Osoby zarządzające projektami i programami oraz działalnością operacyjną,

·       Osoby uczestniczące w zarządzaniu strategicznym w organizacji oraz zarządzaniu portfelem inicjatyw,

·       Osoby, które chcą lub pragną decydować o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji,

·       Osoby zajmujące się controllingiem w organizacji oraz weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw,

·       Osoby chcące poznać ten popularny standard zarządzania ryzykiem,

·       Osoby znające już metodyki PRINCE2® lub MSP® i chcące poszerzyć swoje horyzonty,

·       Osoby chcące udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez AXELOS.

Język szkolenia

·       Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów

·       Język polski

Korzyści ze szkolenia

·       Poznanie perspektyw zarządzania ryzykiem i swobodne się poruszanie się w ich ramach.

·       Zapoznanie się z wieloma technikami zarządzania ryzykiem i zdobycie umiejętności ich właściwego stosowania.

·       Umiejętne zastosowanie pryncypiów oraz proponowanie działań usprawniających wdrażanie tychże pryncypiów.

·       Zrozumienie charakteru oraz wielkości ryzyka zagrażającego firmie oraz zmniejszenie jego występowania i wpływu na biznes.

·       Zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem dostosowanego do organizacji.

·       Zdobycie umiejętności prawidłowego wykonywania kroków procedury zarządzania ryzykiem.

·       Liczba PDU: 21

Egzamin i certyfikacja

Certyfikacja:

Szkolenie jest akredytowane przez APMG. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 3-go dnia szkolenia, po zakończeniu części dydaktycznej.

Przebieg egzaminu:

·        egzamin składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 40 minut,

·        do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 25 poprawnych odpowiedzi,

·        w trakcie egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych,

·        egzamin odbywa się w języku polskim,

·        certyfikat wydawany przez APMG jest bezterminowy.

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16


Plan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50Program


Dzień 1.

        1. Wprowadzenie, definicje i podstawowe pojęcia.

        2. Koncepcja metodyki M_o_R.

        3. Pryncypia zarządzania ryzykiem w perspektywach: strategicznej, programów, projektów i operacyjnej

·       zgodność z celami,

·       dopasowanie do kontekstu,

·       zaangażowanie interesariuszy,

·       jasne reguły,

·       wsparcie w procesie podejmowania decyzji,

·       ciągłe doskonalenie,

·       wspierająca kultura,

·       wymierne efekty.

        4. Podejście do zarządzania ryzykiem — podstawowe dokumenty.

         

Dzień 2.

        5. Wprowadzenie do technik zarządzania ryzykiem — przewodnik ABC.

        6. Proces zarządzania ryzykiem

·       bariery w realizacji procesu,

·       komunikacja w zarządzaniu ryzykiem,

·       identyfikowanie kontekstu,

·       identyfikowanie ryzyk,

·       ocena ryzyk,

·       planowanie reakcji na ryzyko,

·       wdrożenie reakcji na ryzyko.

        7. Perspektywy zarządzania ryzykiem

·       integracja zarządzania ryzykiem w różnych perspektywach,

·       perspektywa strategiczna,

·       perspektywa projektów,

·       perspektywa programów,

·       perspektywa operacyjna.

 

Dzień 3.

        8. Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem.

        9. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem

        zarządzanie ciągłością biznesu,

·       zarządzanie incydentem i kryzysem,

·       zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy,

·       zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną,

·       zarządzanie ryzykiem finansowym,

·       zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska,

·       zarządzanie ryzykiem związanym z reputacją,

·       zarządzanie ryzykiem kontraktowym.

        10. Wdrożenie zarządzania ryzykiem i przeglądy

·       przegląd dokumentów wspierających wdrożenie,

·       model dojrzałości w zarządzaniu ryzykiem,

·       kontrola stanu zarządzania ryzykiem

        Egzamin M_o_R Foundation.


 Trenerzy


Akredytowani trenerzy Inprogress Sp. z o.o. - posiadającej status Accredited Training Organization (ATO) oraz Accredited Examination Organization (AEO) uprawnionej do przeprowadzania szkoleń akredytowanych oraz egzaminów z zakresu następujących produktów: PRINCE2®,ITIL®, PRINCE2 Agile®, AgilePM®, AgileBA®, Change Management, MSP®, M_o_R®, MoP®, Akademia PMP – przygotowanie do egzaminów PMP®/CAPM®, COBIT®5, ISTQB®, P3O®, Facilitation.Koszt szkolenia


Cena brutto: 2600 PLN 

Cena szkolenia obejmuje:
- uczestnictwo w zajęciach,
- materiały dydaktyczne,

- podręczniki do egzaminu,
- przerwę kawową,
- opiekę merytoryczną trenera,
- egzamin,

- certyfikat M_o_R® Foundation i certyfikat ukończenia szkolenia UEP.Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:

Grażyna Świtała

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514

tel. 61 854 30 80

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl


Zapisz się na szkolenie przez BUR