Opis szkolenia

Agile Project ManagementTM – AgilePM® (Zwinne Zarządzanie Projektami) jest podejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej. AgilePM® funkcjonuje obok bardziej formalnych podejść do zarządzania takimi jak PRINCE2® i dobrze uzupełnia się z procesami zarządzania jakością  (np. ISO9001 i CMMI). Metodyka AgilePM® umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści ze zwinnego podejścia bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka. Daje gwarancję, że zwinne podejście staje się ustrukturyzowane i wyważone, zachowując to, co dobre w organizacji, wykorzystując istniejące dobre praktyki w obrębie zarządzania i realizacji projektu i odnosząc jednocześnie korzyści z bardziej elastycznego sposobu pracy. Akcentuje przy tym samodzielność zespołu w podejmowaniu decyzji projektowych oraz umożliwia dostarczenie na czas produktu należytej jakości i dopasowanego do potrzeb klienta. AgilePM® oparty jest o metodykę DSDM® Atern® (Dynamic Systems Development Method) – jedno z najbardziej dojrzałych, usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie i posiada rozpoznawaną na całym świecie ścieżkę certyfikacyjną APM Group.
 
Szkolenia AgilePM® przeznaczone są w głównej mierze dla osób pracujących w środowisku projektowym, pragnących wykorzystać w swojej pracy filozofię Agile.
 
Adresaci szkolenia:
 
•                  Kierownicy projektów oraz Kierownicy zespołów projektowych.
 
•                  Kadra zarządzająca projektami.
 
•                  Kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów.
 
•                  Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.
 
•                  Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®.
 
•                  Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM® w praktyce.
 
•                 Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® Foundation. 
Korzyści dla uczestników:
 

•                  Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM®.
 
•                  Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM®.
 
•                  Poznanie różnic w podejściach zwinnych a podejściach klasycznych.
 
•                  Przygotowanie się do certyfikacji AgilePM® Foundation.


Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16

Plan dnia szkoleniowego:

8.30-10.00

10.10-11.40

11.50-13.20

13.20-13.50 – przerwa

13.50-15.20Program

1.      Wprowadzenie do Agile - co to jest podejście zwinne? Jakie są odmiany podejść zwinnych? Które wybrać dla konkretnego projektu? 
2.      Podstawy AgilePM® - ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym. Filozofia AgilePM oraz przegląd ośmiu pryncypiów AgilePM®. 
3.      Role i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i role wspierające (inne). 
4.      Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM® – krytyczne czynniki sukcesu. Wstępna ocena zespołowa projektu. Kluczowe elementy przygotowania się do projektu.
5.      Zarządzanie projektem Agile - style zarządzania. Cechy zarządzania projektem w podejściu zwinnym. Kluczowe rekomendacje.
6.      Procesy i produkty AgilePM® - środowisko zarządcze projektu AgilePM®. Przegląd typowych faz projektu AgilePM® oraz produktów z nimi związanych. 
7.      Komunikacja - rola komunikacji w projekcie zwinnym. Dedykowane techniki wspierające komunikację (warsztaty facylitowane, modelowanie, codzienne zbiórki i rozwój iteracyjny) i ich znaczenie. 
8.      Priorytetyzacja i okienka czasowe - technika priorytetyzacji  MoSCoW. Kto ustala priorytet i jak? Co to jest okienko czasowe (timebox) w podejściu AgilePM®? Typowa wielkość okienka czasowego i jego elementów. Plan Dostarczania vs. Okienko Czasu Rozwoju vs. Iteracje. 
9.      Sterowanie (kontrolowanie) projektem Agile - cechy sterowania projektem w podejściu zwinnym. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Kluczowe rekomendacje. 
10.   Wymagania i szacowanie w AgilePM® - wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym. Różne techniki szacowania wykorzystywane w AgilePM®. Zalecane podejście do monitorowania projektu. 
11.   Planowanie projektów zwinnych - planowanie w AgilePM®, czym się różni od podejścia tradycyjnego? Jakość kluczowym aspektem wymagającym zaplanowania. Plany w AgilePM® (Zarys Planu, Plan Dostarczania i Plan Wdrożenia).

GRA: Uczestnicy autorskiej gry „Agile Game: Agile Warrior” mają okazję zrozumieć i sprawdzić w praktyce główne różnice pomiędzy tradycyjnym i zwinnym podejściem w zarządzaniu projektami. W jaki sposób? Podczas gry „Agile Game: Agile Warrior” zespoły zarządzają wojownikiem, którego celem jest dostać się do elitarnego zakonu Agile. Wykonanie tego zadania jest możliwe poprzez podnoszenie zdolności bojowej wojownika i realizację kolejnych misji. Gra ma na celu zapoznać uczestników z metodą MoSCoW, priorytetyzacją zadań oraz głównym sposobami zwinnego zarządzania projektami.
 
Egzamin AgilePM® Foundation Egzamin AgilePM® Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku polskim bądź angielskim. Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM® Foundation jest bezterminowy. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się w ostatnim dniu szkolenia.

Język: szkolenie w języku polskim
Egzamin (na koniec drugiego dnia szkolenia): w języku polskim
Czas trwania: 2 dniTrenerzy

Certyfikowani trenerzy Inprogress  
 

Koszt szkolenia


Cena brutto: 2250 zł (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach

- materiały szkoleniowe

- egzamin i certyfikat AgilePM

- certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
al. Niepodległości 10, bud.B, pok. 010
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl