Opis szkolenia


Adresaci szkolenia

Osoby odpowiedzialne za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, niezależnie od branży. Sponsorzy,  kierownicy projektów, członkowie zespołów oraz członkowie biur projektów. Wszyscy pracujący w środowisku projektowym, którzy chcą stosować koncepcję zwinnego zarządzania projektami AgilePM.•                  Kierownicy projektów oraz Kierownicy zespołów projektowych.

•                  Kadra zarządzająca projektami.

•                  Kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów.

•                  Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.

•                  Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®.

•                  Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM® w praktyce.

•                 Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® Foundation.


Korzyści dla uczestników

•                  Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM®.

•                  Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM®.

•                  Poznanie różnic w podejściach zwinnych a podejściach klasycznych.

•                  Przygotowanie się do certyfikacji AgilePM® Foundation.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium. Jest to innowacyjne podejście do zarządzania projektami która pomaga skuteczniej pracować  razem w celu osiągnięcia celów biznesowych. Kurs kończy się egzaminem Foundation w języku polskim. Zdanie egzaminu oznacza uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM Foundation.

Metody szkolenia:

·      wykład

·      dyskusje

·      przykłady

·      praca indywidualna i w grupach

·      ćwiczenia utrwalające i konsolidujące

·      przykładowe pytania egzaminacyjne


Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16

Plan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50


Program

1.        Wprowadzenie.

2.        Wybór odpowiedniego podejścia zwinnego.

3.        Filozofia, pryncypia i zmienne projektu

4.        Przygotowanie do sukcesu projektu.

5.        Proces DSDM.

6.        Role i obowiązki DSDM.

7.        Produkty DSDM.

8.        Kluczowe praktyki –  MoSCoW i Timeboxing.

9.        Planowanie i kontrola w cyklu życia.

10.     Inne praktyki.

11.     Egzamin Agile Project Management Foundation.


Język: szkolenie w języku polskim
Egzamin (na koniec drugiego dnia szkolenia): w języku polskim
Czas trwania: 2 dniTrenerzy


Jerzy Wittek - Posiadane certyfikaty PRINCE2® Approved Trainer  PRINCE2® Practitioner M_o_R® Approved Trainer  M_o_R®  Practitioner P3O® Practitioner Agile PM® Practitioner IPMA – Level D   
Trener i konsultant w zespole Zarządzania Projektami Altkom Akademii. Certyfikowany Project Manager. Prowadził liczne szkolenia z zakresu zarządzania projektami zwłaszcza w oparciu o standardy PMI (PMBOK Guide) i Axelos przygotowujące do certyfikacji. Odpowiedzialny w organizacji za status R.E.P (Registered Education Provider) z PMI. Posiada również certyfikaty PRINCE2 Approved Trainer oraz M_o_R® Approved Trainer nadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń i egzaminów z metodyki PRINCE2 oraz M_o_R. Poprzednio pracownik naukowy i wykładowca w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Śląskiej. W pracy konsultingowej zajmuje się szeroko pojętym obszarem z zakresu Project Management, a zwłaszcza zarządzania ryzykiem. Posiada praktyczne doświadczenie z zakresu realizacji projektów, metodyk zarządzania projektami takich jak PMI i PRINCE2. Doświadczenie zdobywał biorąc udział w opracowaniach i konsultacjach dla firm, dotyczących analizy opłacalności inwestycyjnej realizowanych przedsięwzięć lub wdrożenia metodyk zarządzania projektami do strategii przedsiębiorstwa łącznie z tworzeniem struktur projektowych. 
Autor artykułów naukowych obejmujących zakres zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem w projektach, czy też narzędzi wspomagających zarządzanie projektami. Prelegent konferencji naukowych (również międzynarodowych) poświęconych zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zarządzaniu projektami.

Justyna Broniecka - certyfikowany trener PRINCE2 i AgilePM
Posiada duże doświadczenie trenerskie: prowadziła szkolenia na studiach MBA m.in. dla Akademii Koźmińskiego, ASBiRO oraz szkolenia dla ReduTax Sp. z o.o., ITS Company, Agencja Sedno, Stowarzyszenie Mieszkanicznik, Urzędu Pracy, Urzędów Miast, HRS, Wyższa Szkoła Bankowa. Organizowała warsztaty szkoleniowe z zakresu kompetencji społecznych, HR-u, zarządzania oraz zarządzania projektami. Aktualnie prowadzi szkolenia dla Altkom Akademia z zakresu zarządzania projektami. Uczestnicy warsztatów podkreślają jej bogate praktyczne doświadczenie.

Koszt szkolenia


Cena brutto: 2250 zł (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach

- materiały szkoleniowe

- przerwę kawową

- egzamin i certyfikat AgilePM

- certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl