Uczymy już od 34 999 dni
Nasi trenerzy

Marta Mazurowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Doktor nauk ekonomicznych, asystent w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zarówno naukowo jak i w praktyce pasjonuje się sprawozdawczością finansową. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w działach księgowości, raportowania oraz controllingu finansowego. W trakcie zdobywania kwalifikacji na biegłego rewidenta.


Kontakt: marta.mazurowska@ue.poznan.pl