Ukończył studia doktoranckie na kierunku prawo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017), przygotowując pracę doktorską z zakresu swobodnego przepływu towarów w prawie Unii Europejskiej. Absolwent studiów podyplomowych LL.M. z zakresu prawa gospodarczego i finansowego UE (KU Leuven, 2013). Magister nauk prawnych (UAM, 2012) i ekonomii na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011). Autor publikacji z zakresu unijnego prawa gospodarczego.