Opis szkolenia


Udział w szkoleniu „Wycena przedsiębiorstwa” umożliwi uczestnikom spojrzenie na podmiot gospodarczy z punktu widzenia tworzenia jego wartości. Zaprezentowane w trakcie przykłady zaopatrzą uczestników w rozbudowany wachlarz metod, które będą mogły być zastosowane do określenia wartości zarówno dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, jak i podmiotów chylących się ku upadłości. Wszechstronna znajomość tych metod jest niezmiernie ważna w dobie dynamicznie rozwijającego się rynku kontroli, ponieważ pozwala na racjonalne kształtowanie oczekiwań zarówno stronie nabywającej przedsiębiorstwo, jak i stronie sprzedającej.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zainteresowane są tematyką wyceny przedsiębiorstw. W szczególności polecane jest właścicielom oraz zarządzającym podmiotami gospodarczymi, którym umiejętność wyceny przedsiębiorstwa umożliwiłaby zajęcie silnej pozycji negocjacyjnej przy transakcjach kupna, bądź sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa. Udział w szkoleniu polecany jest również wszystkim decydentom, pragnącym poznać w jaki sposób podejmowane przez nich decyzje wpływają na wartość przedsiębiorstwa. Na uczestnictwie w szkoleniu niewątpliwie skorzystają również pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania, analiz oraz controlingu, dla których znajomość technik wyceny przedsiębiorstwa może stanowić ważny element zawodowego portfolio.

Program


  1. Wartość przedsiębiorstwa i jej nośniki
  2. Wycena: perspektywa księgowego a zarządzającego finansami
  3. Metody wyceny przedsiębiorstwa
  4. Wartość wewnętrzna aktywów
  5. Szacowanie przepływów pieniężnych na potrzeby wyceny metodą dochodową
  6. Szacowanie stopy dyskontowej na potrzeby wyceny metodą dochodową, analiza ryzyka w wycenie
  7. Wycena metodą dochodową, porównawczą oraz majątkową – studium przypadków


Plan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50


Trenerzy


dr Bartosz Kabaciński
Asystent w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe lokuje w obszarze empirycznych finansów przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tematyki fuzji i przejęć oraz upadłości przedsiębiorstw. Wykładowca przedmiotów: Corporate Actions, Finanse, Finanse przedsiębiorstw, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Zaawansowane finanse przedsiębiorstw na studiach licencjackich oraz magisterskich. Prowadzi warsztaty dla studentów z zakresu praktycznego zastosowania oprogramowania MS Excel w finansach przedsiębiorstw. Opiekun laboratorium tradingowego na Uniwersytecie Ekonomicznym, w ramach którego prowadzi warsztaty dla studentów z zakresu z handlu na rynku kontraktów terminowych oraz podstaw analizy technicznej. Od roku 2011 świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując m.in. z Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie związany również z firmą RSM Poland, świadczy usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego oraz sporządzania biznes planów. Brał także udział w tworzeniu programów restrukturyzacyjnych.


mgr Agnieszka Stróżyńska

W latach 2011-2016 doktorantka Katedry Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadząca zajęcia na studiach licencjackich oraz magisterskich z przedmiotów: Zarządzanie Ryzykiem, Finanse, Finanse Przedsiębiorstw, Zaawansowane Finanse Przedsiębiorstw. W trakcie kursów stosuje aktywizujące formy nauczania, angażując uczestników do samodzielnej pracy oraz działań zespołowych. Od roku 2012 bierze udział w konsultacjach z zakresu finansów, głównie wspomagając proces wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.