Opis Szkolenia


Ryzyko i niepewność stanowiące nieodłączną część prowadzenia działalności gospodarczej uzasadniają konieczność posiadania umiejętności identyfikacji czynników ryzyka, pomiaru ich wpływu oraz metod ograniczania ryzyka. Zaprezentowane podczas szkolenia przykłady ukazujące ryzyko finansowe – jego źródła, pomiar i sposoby zarządzania, umożliwią podejmowanie właściwych decyzji sprowadzających ryzyko do poziomu akceptowalnego. Praktyczne ujęcie procesu zarządzania ryzykiem pozwoli na przedstawienie wpływu ryzyka finansowego na wyniki przedsiębiorstwa oraz skutecznych sposobów ograniczających zmienność.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom zainteresowanym tematyką zarządzania ryzykiem i praktycznym ujęciem tego procesu. W szczególności polecane jest przedsiębiorcom i osobom zarządzającym podmiotami gospodarczymi oraz odpowiedzialnym za zarządzanie finansami i zarządzanie ryzykiem. Niewątpliwie udział w szkoleniu przyniesie korzyści także pracownikom działów finansowo-księgowych, planowania oraz analitykom i kontrolerom, dla których znajomość wpływu ryzyka finansowego na wyniki pozwoli na skuteczniejszą ocenę decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie. Uczestnicy szkolenia, nabywając praktyczne umiejętności pomiaru ryzyka oraz dostosowania do jego poziomu odpowiednich działań, mają możliwość poszerzenia umiejętności zawodowych i mogą wykorzystać je w swojej organizacji.

Program


Przedmiot: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Forma zajęć: Warsztaty praktyczne. Laboratorium komputerowe)
Wymiar godzinowy:24h

Treści programowe:
1. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa:
• istota i koncepcje ryzyka,
• podejście do ryzyka,
• obszary ryzyka
2. Proces zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie:
• cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym,
• etapy procesu zarządzania ryzykiem
3. Pomiar ryzyka finansowego:
• miary zmienności,
• miary wrażliwości,
• miary zagrożenia
4. Zabezpieczanie ryzyka:
• wewnętrzne metody ograniczania ryzyka
• narzędzia zewnętrzne (wykorzystanie instrumentów pochodnych)
• implementacja i monitorowanie skuteczności przyjmowanych strategii zabezpieczających
5. Zarządzanie ryzykiem w ujęciu księgowym a kasowym

Plan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50


Trenerzy


mgr Agnieszka Stróżyńska

W latach 2011-2016 doktorantka Katedry Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadząca zajęcia na studiach licencjackich oraz magisterskich z przedmiotów: Zarządzanie Ryzykiem, Finanse, Finanse Przedsiębiorstw, Zaawansowane Finanse Przedsiębiorstw. W trakcie kursów stosuje aktywizujące formy nauczania, angażując uczestników do samodzielnej pracy oraz działań zespołowych. Od roku 2012 bierze udział w konsultacjach z zakresu finansów, głównie wspomagając proces wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.