Kompetencje menedżerskie

Świadome przywództwo

Termin wkrótce!


Opis szkolenia


CEL SZKOLENIA

Przedstawienie menedżerom konkretnych rozwiązań, które ułatwią im:
• Przekazywanie i egzekwowanie odpowiedzialności od pracowników.
• Skuteczniejsze zarządzanie pracownikami.
• Pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego pracowników.
• Zwiększenie samodzielności i poziomu inicjatywy podległych pracowników.
Adresaci: Kadra kierownicza średniego szczebla, pracownicy działów personalnych.
Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają dobrowolne „zadania domowe” pomagające natychmiast wdrożyć zdobytą wiedzę w praktyce.
Na Państwa życzenie trener będzie mógł pomóc w ich realizacji lub też skonsultować wykonane zadania.

Czas trwania szkolenia: 16h / 2 dniAby to osiągnąć, trenujemy wykorzystanie modelu Piramidy Skutecznego Kierowania® w sytuacjach zawodowych, w których menedżerowie współpracują ze swoimi pracownikami.
Model zakłada, że w każdym zadaniu, które realizujemy, możemy znajdować się na jednym z 6 poziomów doświadczenia (od E0 – gdy jeszcze nigdy nie realizowaliśmy podobnego zadania, po E5 – gdy jesteśmy ekspertami w tym zadaniu). Im mamy wyższy poziom doświadczenia, tym mniejszego wsparcia merytorycznego potrzebujemy od przełożonego, a więcej oczekujemy samodzielności. Piramida Skutecznego Kierowania® pokazuje, co powinien zrobić przełożony danego pracownika, aby nauczyć go samodzielności i przygotować do tego, aby pracownik chciał się rozwijać, przejmować odpowiedzialność za wykonywaną pracę i wykazywać inicjatywą.Ta koncepcja zarządzania wdrażana jest od 20 lat z ogromnymi sukcesami na całym świecie.
Efekty wdrożenia wiedzy ze szkolenia:
• Wzrasta skuteczność zawodowa menadżera – tak w zakresie zarządzania, jak i wykonywania własnych zadań.
• Podlegli pracownicy chcą i potrafią brać odpowiedzialność za swoje zadania.
• Wzrasta szybkość rozwoju pracowników oraz skuteczność realizowanych przez nich działań.
• Menadżerowie potrafią diagnozować kompetencje pracowników i nimi zarządzać.
• Menadżerowie wiedzą, w jaki sposób rozliczać pracowników z odpowiedzialności.
• Poprawia się jakość komunikacji w firmie.
• Wzrasta poziom zaufania do menadżerów.

Skuteczność biznesową programu potwierdzą m.in.
Magdalena Możejko (HR Manager Philips Lightning Polska S.A.)
Katarzyna Kierzkowska (Dyrektor Personalny Pfeifer & Langen Polska S.A.)
Monika Stemler (Dyrektor Personalny RAMIRENT S.A.)
Bożena Doroszenko (Dyrektor Personalny Cargotec Poland )
Artur Sinderman (Dyrektor Operacyjny HUBER+SUHNER Polska)
Ewa Stasiuk (Menadżer szkoleń Accor Hotels (Grupa Orbis S.A.))
Joanna Zyguła (Dyrektor Finansowy Seco/Warwick SA)
Jacek Goska (General Manager SPX Flow Technology)
Łukasz Kurzątkowski (Dyrektor Operacyjny 3Shape Poland)
Mariusz Kurkierewicz (Dyrektor Zakładu Teleyard)
Dorota Jasina (Prezes Kemipol)
Marek Flaszak (Dyrektor Fabryki PF Logo Express )
Bogusław Bochenek (Dyrektor Handlowy Filplast)
Ewa Kalned (Dyrektor Personalny Atmoterm)

ProgramPlan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50


Trenerzy


 Julian Dąbrowski

Realizuje projekty z obszaru przywództwa, treningu dla trenerów i rozwoju umiejętności kierowniczych. Absolwent studiów prawniczych ze specjalizacją w prawie pracy, a także licznych kursów trenerskich odbytych w Polsce i zagranicą. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – obszar badawczy – rozwój kompetencji menadżerskich i talentów.

Specjalizuje się w projektach poprawiających skuteczność działania kadry menadżerskiej i trenerskiej. Kierownik licznych projektów szkoleniowych i zespołów trenerskich.
Ma za sobą blisko 3000 godzin zrealizowanych treningów menadżerskich i trenerskich dla bardzo zróżnicowanej grupy podmiotów. Przeprowadził ponad 300 godzin sesji coachigowych.
Posiada 10 letnie doświadczenie w branży szkoleniowej oraz doradczej, od początku we współpracy z MPS Training & Consulting Group.
Pracował jako trener dla korporacji, średnich przedsiębiorstw oraz dla największych organizacji pozarządowych w kraju.
Klienci cenią go za widoczne efekty, przekazywaną pasję, a także konkretne nazywanie problemów po imieniu.