Opis szkolenia


Cel szkolenia


 1. Określenie mocnych i słabych stron regionu jako wyjście do stworzenia nowej i skutecznej koncepcji promocyjnej,
 2. Stworzenie ścieżki promocyjnej i budowania wizerunku od pomysłu do realizacji po sprawdzenie efektów przeprowadzonych działań,
 3. Rozwijanie umiejętności wykorzystania instrumentów promocji w sposób spójny, jasny i selektywny dla poszczególnych grup odbiorców przekazu: turystów, inwestorów i mieszkańców
 4. Opracowanie briefu skutecznej strategii promocji regiony, gminy, miasta nakierowanego na poszczególne segmenty: biznes, turystyka, tubylcy
 5. Dokonanie analizy posiadanych zasobów finansowych, ludzkich, materiałowych w odniesieniu do zaplanowanej kampanii promocyjnej
 6. Wypracowanie adekwatnych do kanału promocyjnego narzędzi promocji stosowanych z  sukcesami przez inne miasta, gminy, regiony, kraje – efekt skojarzeń, stereotypów i uprzedzeń.

 

Korzyści dla Uczestników:


 • Wypracowanie spójnej strategii promocji miasta/regionu w oparciu atuty miejsca/regionu
 • Stworzenie pomysłu na skuteczną na kampanię promocyjną terytorium
 • Poznanie zasad opracowania briefu  marketingowego, segmentów docelowych kampanii marketingowej i kanałów przekazu komunikatów promocyjnych
 • Samodzielna realizacja kampanii reklamowej w oparciu o marketing terytorialny
 • Dokonanie analizy ram czasowych, budżetu promocyjnego, zasobów ludzkich 
 •  i materiałowych


Do kogo skierowane?

Dyrektorzy departamentów promocji miast i regionów, Specjaliści ds. PR, specjaliści ds. Marketingu i Promocji miast i regionów, pracownicy wydziałów promocji w samorządach miast, gmin i regionów

 

Forma zajęć

Warsztatowa: praca w grupach, ćwiczenia indywidualne, testy, gry, dyskusje, analizy przypadków, ćwiczenia z podziałem na role, „burza mózgów”


Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp.16


Program


 Wymiar godzinowy: 8h    

 

Moduł 1.Marketing terytorialny

• Pojęcie marketingu terytorialnego

• Miejsce promocji w strukturach regionu

• Superprodukt, megaprodukt – określenie miasta/regionu/miejsca

• Do kogo kierujemy przekaz marketingowy, do jakich grup, segmentów – końcowi zainteresowani wizerunkiem i promocją,

• Strategia promocji miast i regionów

• Promocja regionu jako część wchodząca w skład marketingu terytorialnego

• Konkurencyjność regionów i jego wpływ na efekt końcowy kampanii promocyjnej – czynniki konkurencyjności

• Walory regionu/miejsca

• Skuteczność działań promocyjnych , a istniejąca misja i strategia

• Marketing mix w ujęciu budowania promocji i wizerunku regionu/powiatu/województwa

• Aktualny wizerunek regionu/miasta

• Etapu kształtowania wizerunku regionu/terytorium

• Istniejące opinie, poglądy, stereotypy i uprzedzenia na temat regionu i jego atrakcyjności

• Etapy procesu promocji i budowania wizerunku

Szacowany czas trwania modułu: 1 h

 

Moduł 2.Wizerunek jako rezultat podejmowanych działań promocyjnych w regionie

• Istniejący w świadomości odbiorców wizerunek regionu

• Różnice pomiędzy tożsamością, a wizerunkiem

• Kształtowanie wizerunku

• Odbiorcy działań promocyjnych w regionie, a jego wizerunek w ich oczach

• Narzędzia kształtowania wizerunku w odniesieniu do otoczenia

• Elementy materialne i niematerialne regionu/okolicy

• Marketing mix, a promocja regionu, elementy marketingu mix

• Marketing terytorialny, a lokalny system polityczno-gospodarczy

Szacowany czas trwania modułu: 3 h

Moduł 3. Budowa kampanii promocyjnej, strategii promocji dla regionu/terenu, sposoby i kanały komunikacyjne

• Zaprojektowanie założeń

• Cele strategiczne – od czego zacząć?

• Przygotowanie planu marketingowego

• Region jako marka, identyfikator, skojarzenia

• Ustalenie harmonogramu pracy i zasobów ludzkich i materiałowych

Szacowany czas trwania modułu: 2h

 

Moduł 4. Badania fokusowe, panele, media i inne instrumenty głoszące: „dobra nowinę”  o regionie i mieście.

• Niestandardowe instrumenty, metody i sposoby promocji (nowe usługi, nowe produkty, nowe sposoby

• Pomiar rezultatów kampanii promocyjnej regionu/miasta

• Monitoring zaplanowanych i realizowanych działań cząstkowych

• Przełożenie działań i wykorzystanie instrumentów na korzyści dla mieszkańców, inwestorów i turystów w regionie

Szacowany czas trwania modułu: 2 h

 

Plan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50


Trenerzy


Zygmunt Dolata

Trener biznesu, doradca HR, coach, wykładowca, autor publikacji biznesowych

Doświadczony praktyk biznesu, ekspert i wieloletni szkoleniowiec. Przeszedł drogę od Przedstawiciela Handlowego do Dyrektora Regionu rozwijając kompetencje i nabywając doświadczeń biznesowych. Pracował również jako Kierownik marketingu i sprzedaży w firmie produkcyjnej. Od ponad 19 lat zajmuje się rozwojem kompetencji kadry menedżerskiej i pracowników liniowych w organizacjach gospodarczych oraz samorządowych. Prowadzi coachingi menedżerskie i handlowe oraz doradztwo biznesowe.

Pracował jako Trener Regionalny i Główny Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży 
i Rozwoju w Telekomunikacji Polskiej SA (mi. zarządzał zespołem Trenerów Obszarowych) oraz w charakterze Trenera Regionalnego w firmie ubezpieczeniowej STU Ergo Hestia. Przeszkolił, doradzał i coach’ował ponad 3500 menedżerów, specjalistów i pracowników firm różnych branż (handel, produkcja, usługi, samorząd) i wielkości na terenie całego kraju. 

Autor wielu artykułów (ponad 100 publikacji) w specjalistycznych magazynach („Szef Sprzedaży” – dla zarządzających zespołami handlowymi, „Pracownik Fizyczny” – dla Szefów produkcji, mistrzów i brygadzistów, „Magazyn Trenera”, „Personel i Zarządzanie”, „Personel Plus” „Harvard Business Review” oraz Serwisach Internetowych www.novense.com i www.treco.pl www.dr.Sprzedaż.pl

 • Zwycięzca Plebiscytu „Porady praktyków 2013” portalu Treco.pl
 • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu: „Efektywny Trener Biznesu” organizowany przez Polish Society for Training & Development) z Warszawy za rok 2015/2016
 • Finalista konkursu regionalnego w 2007 roku („Gazeta Wyborcza – Poznań) „Mówca znakomity”.

Specjalizuje się w obszarach zarządzanie, przywództwo, zarządzanie stresem, sprzedaż, negocjacje, wystąpienia publiczne i prezentacje, zarządzanie zmianą, savoir vivre, rozwój osobisty i obszar HR 

 •  Prowadzi treningi w zakresie roli i znaczenie przywództwa w organizacji, wsparcia oraz team building’u,
 • trener i konsultant Result Oriented Management – Zarządzanie Zorientowane na Rezultat (Schuoten & Nelissen)
 • secjalizuje się w prowadzeniu warsztatów w zakresie rozwoju kompetencji sprzedaży i skutecznych negocjacji opartej na strategii Win-Win (Harvardzki Model Negocjacyjny),
 • Kształtuje umiejętności w zakresie motywowania, inspirowania i rozwoju indywidualnego oraz biznesowego savoir vivre i skutecznego komunikowania w biznesie,
 • Autor Instrukcji rozwoju procesu coachingowego dla MŚP w projekcie JOSEFIN (Urząd Marszałkowski w Poznaniu)
 • Prowadzi coachingi menedżerskie, handlowe oraz life coaching,
 • Opracował instrukcję procesu szkoleniowego dla Trenerów Wewnętrznych TP SA.
 • Jest wykładowcą w Wielkopolskiej Szkole Biznesu w Poznaniu (wykłady i ćwiczenia na studiach MBA), Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu (studia podyplomowe – metodyka prezentacji projektu) oraz wykładowcą w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu (zajęcia z Przywództwa i motywowania)
 • Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej z zakresu negocjacji i technik sprzedaży,
 • Wdrażał standardy sprzedaży i zarzadzania w projekcie szkoleniowym „Mój Telepunkt” w Telekomunikacji Polskiej SA.
 • Prowadził sesje doradcze w projekcie rozwoju pracowników 45+ dla ISS Facility Services
 • Prowadził I oraz IV Certyfikowany Ogólnopolski Kongres Szefów Produkcji – Organizator Forum Media Polska w Warszawie
 • Brał udział w ponad 18 projektach szkoleniowych i coaching’owych EFS PO Kapitał Ludzki na terenie całego kraju (mi. dla PKO BP, BPH, Getin Bank, Panopa, Ponetex, Pekaes Multispedytor, WUP w Szczecinie, Banki Spółdzielcze, BZWBK, Urząd Marszałkowski w Poznaniu,
 •   Prowadzi projekty z zakresu badania satysfakcji pracowników, systemów motywacyjnych, systemu ocen okresowych pracowników (SOOP), AC/DC, ścieżek karier i outplacement’u,
 • Absolwent 2 letnich studiów podyplomowych MBA ZZL w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz absolwent kilku studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, komunikacji i promocji oraz zasobów ludzkich (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, CEDOZ Polsko Niemieckie Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu),
 • Ukończył kilka kursów trenerskich (Instytut Rozwoju Biznesu, Nowe Motywacje, House of Skiils, JET Centrum Szkoleniowe, Synergia),
 • Ukończył ponad 40 różnych szkoleń i specjalistycznych kursów z zakresu zarządzania, negocjacji, wystąpień publicznych, kierowania zespołem, psychologii biznesu, zarządzania zmianą i sprzedażą, obsługi klienta, technik sprzedaży, doskonalenia umiejętności trenerskich, rekrutacji i selekcji, SOOP i innch,
 • Absolwent Politechniki Warszawskiej w Warszawie,
 • Potrafi stworzyć pozytywny otwarty klimat i zbudować pozytywne relacje w grupie szkoleniowej. Stawia na jakość w rozwoju kompetencji wykorzystując swoje bogate doświadczenia i potencjał kompetencji i doświadczeń uczestników warsztatów/coach’ingów. Prowadzi zajęcia metodami interaktywnymi,
 • W prowadzonych szkoleniach inspiruje ludzi do twórczego, kreatywnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz przede wszystkim jest nastawiony na realizację celów biznesowych,
 • szef projektów szkoleniowych i zespołów trenerskich
 • Dysponuje kilkudziesięcioma listami referencyjnymi od zadowolonych Klientów.
W życiu kieruje się zasadą Very Peiffer: „Najlepszy moment na wprowadzanie zmian nadszedł dziś, a nie pierwszego stycznia”
Realizował duże projekty szkoleniowe i doradcze m.in. dla:

 • ABB Polska
 • ADAMA Manufacturing Poland SA. 
 • AGROKOMPLEX 
 • Agencja Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa
 • AIR Cargo
 • Alllianz Polska SA.
 • ALIOR Bank
 • AQUANET
 • BANK PKO BP
 • Bank BPH
 • BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
 • BASF Poliuretany Polska Sp. z o.o.
 • BODiE – Banki Spółdzielcze
 • COFRESCO Polska 
 • Cargill Polska
 • Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
 • Bank Zachodni WBK
 • EUROKLIMAT Poznań
 • EWE Polska
 • ELEKTRO-SPARK Sp. z o.o.
 • ELEKTROMONT Jelenia Góra
 • ENERGIA 
 • FIGURES Kancelaria Podatkowa
 • FAWOR Poznań
 • Fresenius Medical Care
 • Fundacja „Pomóż Im”
 • Getin Noble Bank
 • GDDKiA
 • GESTAMP Polska
 • MENARD
 • MOSiR Zabrze
 • ORDHUS SA. Bielsk Podlaski
 • Firma budowlana GRP 
 • HUTCHISON
 • Hotel ILON
 • CHIFA
 • PZU
 • JM Tronik
 • IMPERIAL TOBACCO
 • INTER-SYSTEM Wrocław
 • KABAT Budzyń
 • KORONA Candles Wieluń
 • Citibank Handlowy
 • ING
 • ITM Baza Poznańska
 • IMI International Olkusz
 • Telekomunikacja Polska SA.
 • STU Ergo Hestia
 • Volkswagen Poznań
 • Volkswagen Polkowice
 • GDDKiA
 • KOM-BUD S.C.
 • PESA Bydgoszcz
 • PEFRON
 • PKP PLK
 • POL-AM-PACK S.A.
 • SCANIA Słupsk
 • SERMET Dębica
 • SONION Polska Szczecin
 • STRAUSS CAFE POLAND
 • SURET Sp. z o.o. Dębica
 • Berlinerluft
 • Ponetex
 • Panopa Logistic
 • Firma RECORD Gdańsk
 • Martin Bauer Polska
 • Neorol Sp. z o.o. 
 • Bakoma Sp. z o.o. 
 • KERSTEN EUROPE Sp. z o.o.
 • GUMET Sz.Geneja S.J.
 • Warmińska Sp. z o. o. 
 • MATERNE POLSKA Sp. z o.o. 
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego
 • Ministerstwo Sportu i Kultury Fizycznej
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Arcelor Mittal Poland S.A. 
 • HORTEX HOLDING S.A. O/ZPOW w Skrzyńsku 
 • BRAMMER S.A. 
 • McCORMIC Polska
 • Novol
 • Centra Poznań
 • Eurowita
 • E Bunge Company 
 • Vin Filtron
 • Sappi Europe Poland
 • TESA Enginiering
 • TTECORP
 • Humax Poland
 • ViaCon Polska
 • PEKAES Multispedytor
 • Pałac Mierzęcin
 • PEFRON
 • Politechnika Wrocławska
 • Stowarzyszenie ESWIP Elbląg
 • ISS Facility Services
 • WUP Szczecin 
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
 • Urząd Miejski w Łodzi
 • Urząd Gmuny Polskowice
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • Projekt szkoleniowy EFS dla samorządów (Burmistrzów, Wójtów i Naczelników Wydziałów) w Gminie Brzeziny
 • PUP Polkowice
 • WUO Szczecin, 
 • Politechnika Wrocławska
 • SM Logistic Sp. z o.o.
 • SOLAR 
 • SERMET Debica
 • SUN Garden Polska Malanów
 • VOESTAPIINE Polska 
 • ZEELANDIA 
 • Inne