HANDEL DETALICZNY JAKO PRACODAWCA

WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

Autor: GRZESIUK A.

ISBN: 978-83-7417-458-9

Książka dostępna w Księgarni

 


KULTUROWE UWARUNKOWANIA 

BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO

Autor: JANKOWIAK-KACZMAREK A., 

LINKIEWICZ A., WABIŃSKA-HETMAN N.

ISBN: 978-83-7417-920-1

Książka dostępna w Księgarni

 

METODY INNOWACJI PRODUKTU. 

MACIERZOWO-SIECIOWE METODY POMIARU 

DOJRZAŁOŚCI PROCESU INNOWACJI PRODUKTU

Autor: RUTKOWSKI I.P

ISBN: 978-83-7417-898-3

Książka dostępna w Księgarni

 

NEUROBIOLOGICZNE TECHNIKI STOSOWANE W BIZNESIE

Autor: SZYMUSIAK H.

ISBN: 978-83-7417-682-8

Książka dostępna w Księgarni

 SCALES CONSTRUCTION FOR CONSUMERS PERSONAL 

VALUES. METHODOLOGICAL ASPECTS AND APPLICATION

Autor: TARKA P.

ISBN: 978-83-7417-851-8

Książka dostępna w Księgarni

 


SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA 

PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII 

NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Autor: RATAJCZAK-MROZEK M.

ISBN: 978-83-7417-498-5

Książka dostępna w Księgarni

 

STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU

Autor: LIS P. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-824-2

Książka dostępna w Księgarni

 THE INTERNATIONALISATION OF POLISH INDUSTRIES IN THE

CONTEXT OF THE NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS. DIAGNOSIS

AND DETERMINANTS

Autor: MROCZEK-DĄBROWSKA K.

Książka dostępna w Księgarni