Wydawnictwo

Ekonomia i gospodarka



EKONOMIA MATEMATYCZNA

Autor: PANEK E.

ISBN: 978-83-89224-37-2

Książka dostępna w Księgarni




GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KONCEPCJE TEORETYCZNE
Autor: DOMAŃSKI R.
ISBN: 978-83-7417-957-7

Książka dostępna w Księgarni



KONCEPTUALNE PODSTAWY POMOCY ROZWOJOWEJ

Autor: DESZCZYŃSKI P.

ISBN: 978-83-7417-569-2

Książka dostępna w Księgarni




KONWERGENCJA I NIERÓWNOŚCI REGIONALNE

W POLSCE W ŚWIETLE NEOKLASYCZNYCH

Autor: MALAGA K.

ISBN: 978-83-7417-243-1

Książka dostępna w Księgarni



KOOPETYCJA W KLASTRACH KREATYWNYCH

PRZYCZYNEK DO TEORII REGULACJI

W GOSPODARCE RYNKOWEJ

Autor: JANKOWSKA B.

ISBN: 978-83-7417-605-7

Książka dostępna w Księgarni


LIBERALIZM EKONOMICZNY W DOBIE

TRANSFORMACJI, INTEGRACJI I GLOBALIZACJI

Autor: JARMOŁOWICZ W. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-718-4

Książka dostępna w Księgarni



LIBERALIZM WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

Autor: JARMOŁOWICZ W., RATAJCZAK M. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-312-4

Książka dostępna w Księgarni




POZYCJA WOLONTARIUSZY NA RYNKU PRACY

Autor: BUTTLER D.

ISBN: 978-83-7417-545-6

Książka dostępna w Księgarni




PRZEPŁYWY MIĘDZYGAŁĘZIOWE JAKO

MAKROEKONOMICZNY MODEL GOSPODARKI

Autor: CZYŻEWSKI A.

ISBN: 978-83-7417-783-2

Książka dostępna w Księgarni



TEORIA I PRAKTYKA GOSPODAROWANIA

WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Autor: KNAPIŃSKA M., SZARZEC K. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-802-0

Książka dostępna w Księgarni



WSPÓŁCZESNA STRATEGIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W WARUNKACH

DEFLACJI. PERSPEKTYWA UNII EUROPEJSKIEJ W XXI WIEKU

Autor: BŁASZCZYK P.

ISBN: 978-83-66199-07-1
Książka dostępna w Księgarni


WSPÓŁCZESNE TEORIE EKONOMICZNE

Autor: RATAJCZAK M. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-798-6

Książka dostępna w Księgarni