Wydawnictwo

Komitet Redakcyjny

Skład osobowy Komitetu Redakcyjnego:

Przewodnicząca:

dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP

Komitet Redakcyjny:

prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. zw. UEP
dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP
prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, prof. nadzw. UEP
dr Eliza Szybowicz – sekretarz
dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP
prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP.