ANALIZA DANYCH GOPODARCZYCH - METODY I ZASTOSOWANIA

Autor: APPENZELLER D. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-641-5

Książka dostępna w Księgarni
KONIEC ERY TRADYCYJNYCH SPISÓW LUDNOŚCI
Autor: GOŁATA E.
ISBN: 978-83-7417-971-3
Książka dostępna w Księgarni
METODY I ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA

INFORMACJI W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

Autor: GOŁATA E. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-428-2

Książka dostępna w KsięgarniPOMIAR I INFORMACJA W GOSPODARCE

Autor: GOŁATA E. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-500-5

Książka dostępna w Księgarni

 PRACE STATYSTYCZNE I DEMOGRAFICZNE

Autor: ROESKE-SŁOMKA I. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-636-1

Książka dostępna w Księgarni
STATYSTYKA MAŁYCH OBSZARÓW JAKO

NARZĘDZIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO REGIONÓW

Autor: DEHNEL G.

ISBN: 978-83-89224-56-9

Książka dostępna w Księgarni

 


STATYSTYKA MATEMATYCZNA W ZARZĄDZANIU

Autor: WITKOWSKI M. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-452-7

Książka dostępna w Księgarni