AKREDYTACJA POTWIERDZANIE ZGODNOŚCI
DLA WYROBÓW NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ

Autor: MALESZKA A.

ISBN: 978-83-7417-499-2

Książka dostępna w Księgarni

 


BIOCZUJNIKI DO WYKRYWANIA GMO

Autor: LIGAJ M.

ISBN: 978-83-7417-471-8

Książka dostępna w Księgarni
BIODEGRADACJA MODYFIKOWANYCH  FOLII OPAKOWANIOWYCH 

Z WYKORZYSTANIEM GLEBOWYCH BAKTERII DENITRYFIKACYJNYCH

Autor: CZAJA-JAGIELSKA N.

ISBN: 978-83-7417-335-3

Książka dostępna w KsięgarniBIOENERGETYKA SZANSĄ DLA ŚRODOWISKA

NATURALNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA

Autor: KUMIDER J., ZIELNICA J

ISBN: 978-83-7417-145-6

Książka dostępna w Księgarni

 


BIOSENSORY DNA DO WYKRYWANIA MIKROORGANIZMÓW
CHOROBOTWÓRCZYCH W ŻYWNOŚCI

Autor: TICHONIUK M.

ISBN: 978-83-7417-785-6

Książka dostępna w Księgarni

 


CURRENT TRENDS IN COMMODITY

SCIENCE MARKET RESEARCH

Autor: ANKIEL-HOMA M., WITCZAK J. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-507-4

Ksiązka dostępna w Księgarni

 


CURRENT TRENDS IN COMMODITY SCIENCE.

ENVIRONMENTAL AND MARKET RESEARCH

Autor: FOLTYNOWICZ Z., WITCZAK J. (RED.)

ISBN: 978-73-7417-670-5

Książka dostępna w Księgarni

 


CURRENT TRENDS IN COMMODITY SCIENCE. FOOD SAFETY

Autor: MAŁECKA M., SAMOTYJA U. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-506-7

Książka dostępna w Księgarni

 CURRENT TRENDS IN COMMODITY SCIENCE. GENERAL QUALITY PROBLEMS

Autor: MALESZKA A. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-540-1

Książka dostępna w Księgarni

 CURRENT TRENDS IN COMMODITY SCIENCE.

NEW TECHNOLOGIES AND MATERIALS

Autor: BŁASZCZYK A., SIKORSKA E. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-669-9

Książka dostępna w Księgarni

 


CURRENT TRENDS IN COMMODITY SCIENCE.

PACKAGING AND PRODUCT QUALITY

Autor: SZYMUSIAK H., CZAJA-JAGIELSKA N. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-673-6

Książka dostępna w Księgarni

 


CURRENT TRENDS IN COMMODITY SCIENCE.

QUALITY AND SAFETY OF FOOD

Autor: FILIPIAK M., GWIAZDOWSKA D., SMIGIELSKA H. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-668-2

Książka dostępna w Księgarni

 


CZYNNIKI DETERMINUJĄCE JAKOŚĆ PRODUKTÓW I PROCESÓW

Autor: WYBIERALSKA K. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-740-5

Książka dostępna w Księgarni

 DETERMINANTY SKUTECZNOŚCI IDENTYFIKOWALNOŚCI

W NADZORZE NAD WYROBEM NIEZGODNYM W ZAKŁADACH

PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

Autor: GÓRNA J.

ISBN: 978-83-7417-716-0

Książka dostępna w Księgarni


EKOLOGICZNE ASPEKTY POZYSKIWANIA

I PRZETWARZANIA ŻYWNOŚCI

Autor: KUMIDER J., ZIELNICA J.

ISBN: 978-83-7417-007-7

Książka dostępna w Księgarni

 


INNOWACJE W OPAKOWALNICTWIE

Autor: KORZENIOWSKI A., ANKIEL-HOMA M., CZAJA-JAGIELSKA N.

ISBN: 978-83-7417-539-5

Książka dostępna w Księgarni
KOMPOZYTY ŻELAZO/SILIKON JAKO POCHŁANIACZE

TLENU W OPAKOWANIACH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Autor: KOZAK W.

ISBN: 978-83-7417-261-5

Książka dostępna w Księgarni