Pracownik naszej Katedry, prof. Tomasz Jewartowski, decyzją Rektora został powołany na funkcję Zastępcy Dyrektora Szkoły Doktorskiej UEP. Funkcję tę będzie pełnił od 1. kwietnia 2022 r. do 28. lutego 2025 r.


Panu Profesorowi gratulujemy i życzymy sukcesów w wykonywaniu zadań związanych z nową funkcją!