Koordynator

mgr Małgorzata Szczygieł

e-mail: malgorzata.szczygiel@ue.poznan.pl

e-mail: bran@ue.poznan.pl

telefon: 61 854-33-95

Budynek A, I piętro, pokój nr  147a

 

mgr Małgorzata Furmanek

Starszy specjalista do spraw administracyjnych

e-mail: malgorzata.furmanek@ue.poznan.pl

e-mail: bran@ue.poznan.pl

telefon: 61 856-92-25

Budynek A, I piętro, pokój nr  147a