Absolwenci Programu MPA uzyskają:
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Public Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
- pamiątkowy dyplom ukończenia studiów podyplomowych Master of Public Administration Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.