Kontakt

Andrzej Lewiński

Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Sylwetka prelegenta:
Andrzej Lewiński jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Gdańsku. Odbył aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku zakończoną egzaminem sędziowskim, złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Andrzej Lewiński ukończył roczne, podyplomowe Studium Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej oraz dwusemestralne Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił liczne funkcje w administracji publicznej, w tym: Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego i w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Ostatnio prowadził Kancelarię Prawną w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, przekształceniach własnościowych i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, polityce i funkcjonowaniu handlu wewnętrznego, modelach dystrybucji w Europie, polityce konsumenckiej oraz zagadnieniach związanych z działalnością małych i średnich przedsiębiorstw.

Wykład otwierający: „Kierunki zmian w systemie ochrony danych osobowych wobec wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”
Rok 2016 jest wyjątkowy dla ochrony danych osobowych w Polsce. W dniu 24 maja weszło bowiem w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, będące głównym elementem unijnej reformy systemu ochrony danych osobowych. Na przestrzeni ostatnich lat, dynamicznie rozwijające się technologie informacyjne zmieniły świat, w którym funkcjonujemy nie do poznania. Dotychczasowe przepisy o ochronie danych nie przystawały do tej nowej rzeczywistości, potrzebne są nowe regulacje odpowiadające na zupełnie nowe wyzwania dla naszej prywatności.