Kontakt

Paweł Makowski

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO


Sylwetka prelegenta:

Paweł Makowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2010 roku zawodowo związany z Biurem GIODO – najpierw jako asystent Generalnego Inspektora, a od 2014 roku Zastępca Dyrektora Departamentu.

Wieloletni działacz organizacji harcerskich i studenckich.


Wykład: „Odkrywanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych czyli nowe unijne ramy prawne ochrony danych osobowych w praktyce”

Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych zrewolucjonizuje system ochrony danych w Polsce – z uwagi na jego charakter prawny (bezpośrednie obowiązywanie i bezpośrednią skuteczność), ale także z uwagi na szereg nowych narzędzi i instrumentów mających na celu skuteczniejszą ochronę naszych danych osobowych. Jakie są podstawowe założenia unijnej reformy o ochronie danych? Jakie wymagania stawiają administratorom danych nowe przepisy? Te zagadnienia postaramy się „odkryć”.