Eksperci

Aleksandra Kuźmicz

Gość specjalny | Dyrektor Fair Play Job Sp. z o.o.

Promuje zasadę Fair Play w procesie poszukiwania i oferowania pracy oraz zatrudnienia osób zza granicy na terenie RP. Wspiera firmy w trudnym procesie legalizowania pobytu i pracy pracowników spoza Unii Europejskiej. Asystuje pracodawcom w pełnoprawnym procesie rekrutacji na odległość przygotowanym przez Fair Play Job. Priorytetem działalności Fair Play Job - firmy z misją, której działaniami kieruje jest sukcesywne podnoszenie standardów w zakresie zatrudnienia cudzoziemców oraz przeciwdziałanie naruszeniom i nieprawidłowościom związanym z ich zatrudnianiem. Jest inicjatorką przedsięwzięć mających na celu postrzeganie wielokulturowości w naszym najbliższym otoczeniu (w mieście, w pracy, w szkole), jako wartości dodanej.

Ściśle współpracuje z Konsulatem Honorowym Ukrainy Poznaniu od początku jego działalności. Z pasji związana też ze Stowarzyszeniem POLSKA-UKRAINA, w którym budowała kontakty z mediami. Animatorka kultury. Zarządzała wieloma projektami kulturalnymi i charytatywnymi, m. in. takimi jak: Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna czy akcja pomocy osobom poszkodowanym na kijowskim Majdanie.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.