Zapraszamy na II spotkanie z cyklu Diversity Business Meetings in Poznań:
DIVERSITY IN PRACTISE.
Interkulturowość w praktyce biznesowej.termin:18 maja, godz.12:00-16:30

Wydarzenie dostarczy praktycznych rozwiązań w obszarze zatrudniania i współpracy z obcokrajowcami. 
Dostarczy również inspiracji i będzie polem do refleksji nad interkulturowością lub wielokulturowością w środowisku biznesowym. Nasi goście podzielą się swoimi doświadczeniami, a wszyscy uczestnicy spotkania będą mieli okazję wziąć udział w ciekawej dyskusji i wymianie poglądów. 

Wydarzenie kierowane jest do dyrektorów firm, menadżerów biznesu, menadżerów HR, HR Biznes Partnerów, 
wszystkich osób w organizacjach, które spotykają z wyzwaniem interkulturowości lub myślą o współpracy z klientami zagranicznymi. 
Zapraszamy również przedstawicieli administracji publicznej, nauki, czy kultury.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – wejście tylko po wcześniejszym zgłoszeniu!


Organizatorzy:Partner wydarzenia: