„Porozmawiajmy o RÓŻNOrodności”

 

Chcemy stworzyć w Poznaniu PRZESTRZEŃ do dyskusji nad różnorodnością. Otworzyć bramy dla wymiany idei i doświadczeń. Sprawić, aby różnorodność przestała być tematem akademickim, a zagościła w polskich firmach jako element zarządzania.

 

Zapraszamy wszystkie organizacje, które wdrażają dobre rozwiązania w obszarze diversity, jak również te firmy, które dopiero zaczynają swoją przygodę z różnorodnością. 

 

 

Wyjątkowe spotkanie. Konkretne, dynamiczne, praktyczne.

 

Case studies

Praktycy biznesu (dyrektorzy działów HR i dyrektorzy firm) opowiedzą o tym, jak mierzą się w swoich organizacjach z wyzwaniem jakim jest różnorodność oraz o tym, co w ich ocenie jest efektywne, a co zupełnie się nie sprawdza.


Warsztaty

Praktyczne warsztaty w podgrupach moderowane przez ekspertów diversity. Punktem wyjścia będą kluczowe wymiary różnorodności – m.in. wiek, interkulturowość, niepełnosprawność, równowaga praca-życie etc. w kontekście ich znaczenia dla poszczególnych procesów HR (rekrutacja, motywacja, rozwój) oraz dla wyników osiąganych przez firmy. Konkretne przykłady i dyskusja bazująca na doświadczeniach uczestników w dynamicznej formie.


Wymiana idei i networking

Tworzymy przestrzeń wymiany myśli i idei. 

Chcemy stworzyć w Poznaniu mocne środowisko ekspertów i praktyków, którzy dzięki dobremu zarządzaniu różnorodnością rozwijają swój biznes.


 

DIVERSITY BUSINESS MEETINGS IN POZNAŃ:

 

D like DYNAMIC
Energetyczna atmosfera, pełna żywych przykładów z biznesu i wzajemnej wymiany doświadczeń.

I like INTEGRATION

Integracja środowiska nauki z biznesem.

V like VALUED

Wartościowa idea warta inwestycji czasu i pieniędzy.

E like EQUAL

Każdy do dyskusji wniesie swoją perspektywę i mądrość. W tej dyskusji wszyscy jesteśmy PARTNERAMI.

R like REGULAR

Spotkania będą odbywać się cyklicznie. Jesteśmy pewni, że zainteresują różne środowiska i grupa organizacji, które w niej uczestniczą będzie coraz większa.

S like STRENGTH

Tylko razem jesteśmy siłą, aby zmieniać rzeczywistość.

I like INSPIRATION

Siła dyskusji i spotkań to liczne projekty w organizacjach naszych partnerów, które rodzą się z inspiracji.

T like TRAINING

Ciekawa formuła spotkań, liczni eksperci i wymagająca formuła spotkania, to okazja do nabycia nowej wiedzy nie tylko w zakresie różnorodności, ale także praktyki biznesowej, wiedzy HR czy badawczej.

Y like YES

Od dziś powiedzmy TAK różnorodności