„Studia Executive MBA dały mi podstawę do projektowania komunikacji marketingowej, opartej na pełnym zrozumieniu strategii biznesowej klienta.”
Mikołaj Bleja, dyrektor HORSEFIELD business design & communications


"MBA to przede wszystkim rozległe kontakty z ludźmi pracującymi w najlepszych firmach w kraju.  Studia Executive MBA pozwoliły mi na uporządkowanie i pogłębienie posiadanej wiedzy, jak również na skoncentrowanie się na jej praktycznym zastosowaniu w realnych sytuacjach biznesowych. Program studiów, stworzony przy współpracy z najlepszymi europejskimi szkołami biznesu, stanowi doskonałe połączenie teorii i praktyki, wykładów i studiów przypadku prezentowanych przez uznanych akademików oraz odnoszących sukcesy zawodowe menedżerów. Pomimo dużego obciążenia, jakie wiązało się ze studiami, z perspektywy czasu uważam, że było warto."

Jakub Kudliński, European Key Account Manager, MMP Neupack Polska


"Program Executive MBA pozwala słuchaczom lepiej zrozumieć procesy i mechanizmy jakie zachodzą w organizacjach. Daje możliwość spojrzenia na funkcjonowanie jednostki biznesowej w sposób globalny, obejmując wszystkie obszary działalności i ich wzajemne relacje. Wykładowcami są znani przedstawiciele nauki i biznesu z Polski oraz Świata, którzy przekazują praktyczną wiedzę o różnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy programu Executive MBA to przedstawiciele wielu branż, mający odmienne pozycje zawodowe, z którymi każdy uczestnik może nawiązać zarówno kontakty towarzyskie jak i biznesowe."

Artur Włodarczak , Koordynator kluczowych klientów, TFP Sp. z o.o.


„Będąc absolwentem studiów MBA z roku 1995, wspieram chęć nauki w Wielkopolskiej Szkole Biznesu (obecnie Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP) moich współpracowników. Uważam, że szczególnie dla inżynierów kierujących zespołami ludzi, studia MBA w tej szkole biznesu są otwarciem nowych możliwości rozwoju zawodowego.”
Jacek Sobkowiak, Executive Director CEE, Wavin Polska S.A.

  „Wiedza przekazana nam przez krajowych i zagranicznych wykładowców jest bardzo cenna i oparta na konkretnych doświadczeniach z praktyki biznesowej. Wykorzystuję ją w zarządzaniu firma na co dzień”.
Planinko Vurdelja, prezes zarządu Helios POLSKA Farby, Lakiery, Żywice i Kleje Sp. z o.o.

Pomimo bogatych doświadczeń zawodowych i długoletniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych, odczuwałem głęboką potrzebę pogłębienia wiedzy o nowe narzędzia zarządzania i ich praktyczne wykorzystanie w mojej działalności menedżerskiej. W czasie studiów MBA wykładowcy, podczas zajęć, starali się znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania. Zajęcia były doskonałym przyczynkiem do dyskusji, jak teoria biznesu przekłada się na praktykę w różnych firmach i korporacjach międzynarodowych. Przekazywaną teorię mogliśmy konfrontować z polskimi warunkami i własnymi doświadczeniami – sprzyjał temu partnerski układ między studentem a wykładowcą.

Profesjonalizm w diagnozowaniu sytuacji zarządzanej firmy, konieczność podejmowania trafnych decyzji biznesowych wymagają uzupełniania wiedzy praktycznej i teoretycznej, dlatego uważam studia MBA za kluczową decyzję - podniesienie kwalifikacji na wyższy poziom pomogło mi z sukcesem rozwijać umiejętności menedżerskie. Wiedza i umiejętności nabyte w czasie studiów pozwalają mi poruszać się sprawnie w turbulentnym świecie biznesu, gdzie szybko zmienia się rynek i jego globalny wymiar”.
Bogdan Raducha, Dyrektor Generalny, ElektRa® sp. z o.o. sp. k.


Program Studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu umożliwił mi przede wszystkim poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji menedżerskich. Niezwykle cennym doświadczeniem były warsztaty w jednej z uczelni partnerskich w Lizbonie. Zajęcia programowe dostosowane były do wielu branż, co pozwoliło na wymianę doświadczeń pomiędzy lekarzami, menedżerami branży budowlanej, górniczej, motoryzacyjnej a także prawniczej i przedstawicielami firm handlowych. Ta różnorodność i elastyczność w omawianiu zróżnicowanych case study wprost przekłada się – w mojej opinii – na rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich tak potrzebnych w rozwoju osobistym każdego menedżera.”
Radosław Stach, Dyrektor Oddziału Zakłady Górnicze Polkowice – Sieroszowice w KGHM Polska Miedź S.A.