Zgłoszenia na konferencję i warsztaty prosimy przesyłać 

poprzez powyższy formularz do 8 kwietnia 2016 r.

Termin konferencji: 20 kwietnia 2016 r. (sala 111, budynek A, Gmach Główny)

Termin warsztatów: 21 kwietnia 2016 r. (sala 236, budynek A, Gmach Główny)Uczestnictwo w warsztatach wiąże się z dokonaniem wpłaty 400 zł brutto na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
nr konta: 48 1030 1247 0000 0000 0157 8057

Tytuł przelewu: Opłata za warsztaty "Przywództwo strategiczne", 21.04.2016

Wpłaty prosimy dokonać do dnia 13 kwietnia 2016 r.
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury, prosimy o przesłanie danych na adres: paula.pietrak@ue.poznan.pl.
Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty za uczestnictwo w warsztatach.