Absolwenci Programu MBA uzyskają:


- dyplom ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
- dyplom Certyfikowany Project Manager EY Academy of Business (warunkiem jest zdanie egzaminu na zakończenie bloku tematycznego „Skuteczne zarządzanie projektami”).