Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy poza bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym posiadają szerokie doświadczenie związane z praktyką gospodarczą i praktyków gospodarczych.

Wykładowcy związani z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu
prof. dr hab. Aldona Andrzejczak (Kierownik Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr)
prof. dr hab. Szymon Cyfert (Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania)
prof. dr hab. Elżbieta Gołata (Kierownik Katedry Statystyki)
dr hab. Sławomir Kalinowski (Katedra Mikroekonomii)
prof. dr hab. Jacek Mizerka (Katedra Finansów Przedsiębiorstw)
prof. dr hab. Henryk Mruk (Katedra Handlu Międzynarodowego)
prof. dr hab. Marek Ratajczak (Kierownik Katedry Teorii i Historii Ekonomii)
prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski (Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych)
prof. dr hab. Jan Szambelańczyk (Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej)
dr hab. inż. Grzegorz Bartoszewicz, prof. UEP (Katedra Informatyki Ekonomicznej)
dr hab. Marek Cieślak (Katedra Rachunkowości)
dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP (Katedra Statystyki)
dr hab. Jan Mikołajczyk (Katedra Handlu i Marketingu)
dr Magdalena Andrałojć (Katedra Pracy i Polityki Społecznej)
dr Maciej Brzozowski (Katedra Zarządzania Strategicznego)
dr Elżbieta Danecka (Katedra Informatyki Ekonomicznej)
dr Bartosz Deszczyński (Katedra Marketingu Międzynarodowego)
dr Hubert Igliński (Katedra Logistyki Międzynarodowej)
dr Jacek Jastrzębski (Katedra Mikroekonomii)
dr Tomasz Jewartowski (Katedra Finansów Przedsiębiorstw)
dr Michał Kałdoński (Katedra Finansów Przedsiębiorstw)
dr Józef Karpiński (Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową)
dr Maciej Ławrynowicz (Katedra Pracy i Polityki Społecznej)
dr Łukasz Małys (Katedra Marketingu Międzynarodowego)
dr Marek Masztalerz (Katedra Rachunkowości)
dr Ewa Mińska-Struzik (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych)
dr Mariusz Piotrowski (Katedra Pracy i Polityki Społecznej)
dr Milena Ratajczak-Mrozek (Katedra Marketingu Międzynarodowego)
dr Andrzej Stańda (Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania)
dr inż. Mariusz Szuster (Katedra Logistyki Międzynarodowej)
dr Szymon Truskolaski (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych)
dr Marek Zieliński (Katedra Strategii Marketingowych)

Praktycy biznesu
Witold Horowski - StratEX Strategy Execution sp. z o.o.
Marta Lewczyk - Zgółka, Kuehne + Nagel
Agnieszka Purgat - Urząd Miasta Poznania
Tadeusz Sudoł, MBA (absolwent Executive MBA WSB UEP) - właściciel firmy Octagon
dr Paulina Sypniewska, Griston Mgmt sp. z o.o.
Michał Tłaczała, MBA (absolwent Executive MBA WSB UEP) - IBM Global Services Delivery Centre Poland

Trenerzy biznesu i konsultanci
Zygmunt Dolata, MBA - Atena - Frabryka Rozwoju Biznesu
Ewa Gordziej-Niewczyk - Instytut HR
Beata Kokocińska - główny specjalista ds. ZZL, Wielkopolski Urząd Wojewódzki; Doradztwo Personalne GEPOL
Maria Mirosława Kraszewska - REFA Wielkopolska, Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw
Sylwia Michalska-Pyszny - Agencja Usług Szkoleniowych i Doradztwa Personalnego „Horyzonty”
Rafał Mytych, MBA (absolwent Executive MBA WSB UEP)

Tomasz Wrzesiewski (EY Academy of Business)

Artur Jóźwiak (EY Academy of Business)

Bartosz Stawski (EY Academy of Business)

Radosław Jacek Miler (EY Academy of Business)