Temat wystąpienia: Przywództwo – wyzwalanie energii


O sobie


Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Doktor nauk fizycznych. W latach 2006-2010 Menedżer Rozwoju Technologii w przemyśle lotniczym. Obecnie Prezes Zarządu Dyrektor Operacyjny Sklejka-Eko S.A. W praktyce wdrożył metodologię Teorii Ograniczeń wg dr. Eliyahu M. Goldratta w holistycznym zarządzaniu firmą produkcyjną. Zwolennik najprostszych rozwiązań. Entuzjasta prymatu silnej kultury organizacyjnej jako przewagi konkurencyjnej. Pasjonat żeglarstwa. Motto zawodowe "Jedynym ograniczeniem, jesteśmy My sami”Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Doktor nauk fizycznych. W latach 2006-2010 Menedżer Rozwoju Technologii w przemyśle lotniczym. Obecnie Prezes Zarządu Dyrektor Operacyjny Sklejka-Eko S.A. W praktyce wdrożył metodologię Teorii Ograniczeń wg dr. Eliyahu M. Goldratta w holistycznym zarządzaniu firmą produkcyjną. Zwolennik najprostszych rozwiązań. Entuzjasta prymatu silnej kultury organizacyjnej jako przewagi konkurencyjnej. Pasjonat żeglarstwa. Motto zawodowe "Jedynym ograniczeniem, jesteśmy My sami”


Osiągnięcia


Zastosowanie głównych miar Teorii Ograniczeń pozwoliło w bardzo łatwy sposób ocenić efektywność wszystkich działań i procesów w firmie. Dzięki prostym miarom, wynikającym z zasad rachunkowości przerobowej, możliwe stało się w dowolnej chwili, na bieżąco, obliczyć wynik operacyjny firmy. Przyjęcie nowych zasad i miar jako parametru decyzji biznesowych wymagało jednak przełamania w organizacji wielu paradygmatów. Realnym efektem skutecznego przywództwa było uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez zjednanie zmotywowanych ludzi na rzecz zmian. Dzięki trwałej zmianie organizacyjnej większość procesów funkcjonalnych przedsiębiorstwa oparta jest na powszechnej partycypacji pracowników w procesach zarządzania operacyjnego oraz rozwoju firmy.
"Zarządzanie zasobami organizacji jest jak wpływanie na procesy fizyczne, gdzie infinitezymalnie mała zmiana prowadzi do osiągania spektakularnych efektów, a dostępne modele nie opisują potencjału zespołów."