O sobie


Renata Węgrzanowska, absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Certyfikowany coach ICC. Przez kilka lat związana z branżą IT jako konsultant. Od ponad 10 lat odpowiada za politykę personalną w GKN Driveline Polska Sp. z o.o. działającej w branży motoryzacyjnej. Współtworzyła zarówno plany rozwoju jaki i restrukturyzacji Spółki. Poszukuje pragmatycznych rozwiązań. Skupiona na „ludzkiej” stronienie organizacji. Zwolenniczka rozwoju przywództwa na najniższych szczeblach zarządzania poprzez tworzenie zespołów samozarządzających oraz rozwój kompetencji przywódczych w oparciu o podejście K. Blanchard ‘a. 


Osiągnięcia


Stopniowe wdrażanie struktur organizacyjnych umożliwiających podejmowanie decyzji na szczeblu zespołów robaczych. Wymagało to przedefiniowanie roli przełożonego z funkcji kontrolnej na osobę odpowiedzialną za rozwój pracowników. Realnym efektem skutecznego przywództwa było uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez rzeczywistą kulturę ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach działalności. Spółka postrzegana jest jako „best in class” organizacja w strukturach koncernu.

Udało się również stworzyć i rozwinąć system zachęcający i wspierający działania pracowników w obszarze wspierania społeczności lokalnej. Program pod nazwą „GeKoN” od ponad 4 lat pozwala na finansowe wsparcie inicjatyw zgłoszonych przez pracowników a adresowanych do instytucji z najbliższego otoczenia Spółki. W ostatnim roku pracownicy GKN zorganizowali m.in. ćwiczenia z zasad pomocy przedmedycznej dla dzieci, prezenty świąteczne dla podopiecznych lokalnego ośrodka opieki dziennej, własnoręcznie odmalowali ośrodek pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych.