Rekrutacja na najbliższą edycję zostanie uruchomiona w maju.


Cena studiów: 3500 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty.


Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online

Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
  • ksero dowodu osobistego,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych.

Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.


Miejsce składania dokumentów:Kontakt osobisty:
Biuro Studiów Podyplomowych
Collegium Altum (wieżowiec), pok. 513
tel. 61 856 90 88-89
mail: bsp@ue.poznan.pl
pn.-pt.w godz. 7.00-15.00

Adres korespondencyjny:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 PoznańUwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.