Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)

Dwudniowe zjazdy dwa razy w miesiącu, w soboty w godzinach od 10.00 do 18.00 i w niedziele w godzinach od 8:30 do 15:30.

Liczba godzin: 195


Ramowy program przedmiotowy:

 • Matematyka w finansach:
  • Wartość pieniądza w czasie,
  • Elementy rachunku prawdopodobieństwa,
  • Procesy stochastyczne.
 • Instrumenty pochodne:
  • Instrumenty pochodne – wprowadzenie,
  • Wycena instrumentów pochodnych,
  • Opcje egzotyczne,
  • Opcje realne,
  • Kredytowe instrumenty pochodne,
  • Ubezpieczeniowe, pogodowe i energetyczne instrumenty pochodne.
 • Modelowanie rynków finansowych:
  • Teoria portfela,
  • Modelowanie zmienności i ryzyka,
  • Modelowanie struktury terminowej,
  • Symulacje komputerowe,
  • Zarządzanie ryzykiem.
 • Rachunkowość instrumentów pochodnych i aspekty podatkowe:
  • Rachunkowości instrumentów,
  • Instrumenty pochodne w praktyce podatkowej.
 • Inżynieria finansowa – projekt.

Zajęcia na studiach są realizowane w formie wykładów, laboratoriów i seminariów.Egzaminy z bloków przedmiotowych:

 • Matematyka w finansach,
 • Instrumenty pochodne,
 • Modelowanie rynków finansowych,
 • Rachunkowość instrumentów pochodnych i aspekty podatkowe.
 • Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.