Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)


Ramowy program przedmiotowy:


- Zewnętrzne uregulowania działalności instytucji finansowych

- Wprowadzenie do finansów

- Wprowadzenie do rachunkowości finansowej

- Sprawozdawczość finansowa instytucji niefinansowych

- Sprawozdawczość finansowa instytucji finansowych

- Prognozowanie gospodarcze

- Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów niefinansowych

- Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów finansowych

- Założenia i organizacja planowania w instytucjach finansowych

- Zarządzanie płynnością w instytucjach kredytowych

- Audyt wewnętrzny w instytucjach finansowych

- Rola audytu zewnętrznego w działalności instytucji finansowych

- Zarządzanie ryzykiem kredytowym

- Analiza rynku walutowego

- Analiza wymogów kapitałowych w bankach

- Seminarium podyplomowe


Egzaminy:


1. Zewnętrzne uregulowania działalności instytucji finansowych
2. Sprawozdawczość finansowa instytucji niefinansowych
3. Sprawozdawczość finansowa instytucji finansowych
4. Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów niefinansowych
5. Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów finansowych
6. Analiza wymogów kapitałowych w bankach

Studium podyplomowe kończy się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.