Cel studiów:


Zapoznanie z wiedzą o funkcjonowaniu rynków finansowych przekazywaną przez praktyków i naukowców, którzy osiągnęli sukces na rynku kapitałowym. Program studiów jest adresowany do osób, które chcą się rozwijać w sektorze finansowym, w sektorze związanym z rozwojem rynku finansowego. Słuchacze studium podyplomowego zapoznani zostaną z funkcjonowaniem m. in. takich segmentów rynku finansowego jak: rynek akcji, rynek obligacji, rynek walutowy, rynek kontraktów terminowych.

Dowiedz się więcej na www.mistrzowierynkow.pl

Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim).