Organizator studiów:


Adres korespondencyjny:

Biuro Studiów Podyplomowych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kontakt osobisty:

Biuro Studiów Podyplomowych
Collegium Altum (wieżowiec), pok. 513
tel. 61 856 90 88-89
mail: zsh@podyplomowe.ue.poznan.pl

http://www.ue.poznan.pl


Kierownik studiów:


dr Bartłomiej Pierański,
e-mail: bartlomiej.pieranski@ue.poznan.pl