Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)


Zajęcia na Studiach są realizowane w formie warsztatów, ćwiczeń, wykładów i seminariów w łącznym wymiarze 180 godzin prowadzonych przez psychologów biznesu, socjologów, aktorów oraz pracowników UEP. Organizacja zajęć jest dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego. 

Zajęcia na studiach trwają dwa semestry (rozpoczynają się 17 października 2015 r., a kończą w czerwcu 2016). 

Dwudniowe zjazdy słuchaczy są organizowane na ogół jeden raz w miesiącu (sobota, w godzinach 8.20 - 16.50 i niedziela, w godzinach 8.20-15.10).


W ramach Studiów realizowane będą następujące grupy przedmiotów:

 • Mediacje gospodarcze i pracownicze,
 • Sztuka negocjacji i techniki negocjacyjne,
 • Psychologia komunikacji,
 • Zarządzanie emocjami,
 • Synergologia,
 • Gramatyka komunikacyjne,
 • Wystąpienia publiczne,
 • Techniki perswazji,
 • Seminarium podyplomowe.

Słuchacze Studiów zobowiązani do złożenia praktycznego egzaminu z pięciu przedmiotów:

 • mediacje pracownicze
 • sztuka negocjacji,
 • techniki negocjacyjne,
 • techniki perswazji,
 • wystąpienia publiczne.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.