Cel studiów:


Cele i zadania studiów: przekazanie  najnowszej wiedzy  i   umiejętności menedżerskich  w zakresie operacyjnego i strategicznego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach i międzynarodowych łańcuchach dostaw (łańcuchach, w których firmy są względem siebie dostawcami i odbiorcami). Już przed wielu laty odrzuciliśmy podział kształcenia na logistykę i zarządzanie łańcuchami dostaw. Dziś nie można tego rozdzielać Należy natomiast dążyć  do tego by absolwenci mogli uważać się za stuprocentowych menedżerów w zakresie kwestii międzynarodowych i mogli swobodnie działać w obrotach w ramach UE i poza nią. Łączne podejście jest też konieczne w przypadku logistyki w skali jednego przedsiębiorstwa i w skali wielu firm (w łańcuchu dostaw). Tak też ułożony jest program studiów, szczegółowy program na stronie 

http://www.klit.ue.poznan.pl/cms/studia-podyplomowe

.

Dla słuchaczy przygotowaliśmy pięć książek (podręczników zarządzania łańcuchami dostaw), analizy przypadków i sesje wyjazdowe.

Książki:

  • Toyota droga do ciągłego doskonalenia, J.K. Liker, J.K. Franz,
  • Strategie łańcuchów dostaw, Red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2010,
  • Odkrywanie prawdy o zyskach, T.M. Zieliński, Wydawnictwo, Akademia Menadżera 2007,
  • Sieci w gospodarce, Red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2013.

Program i treści Studiów odpowiadają standardom zachodnioeuropejskim. W ciągu 30 lat prowadzenia Studiów  (ponad 1200 absolwentów) zgromadziliśmy najlepszych wykładowców z Wydziału Zarządzania, Wydziału Towaroznawstwa i Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jednak większość zajęć  prowadzą wybitni menedżerowie logistyki  z takich firm jak: Philips, VW, Apator, Jungheinrich, Media Expert, Polmar, Colian Logistic, PEPCO Poland, Kampania Piwowarska oraz pracownicy firm konsultingowych. Część zajęć jest prowadzona w laboratoriach komputerowych. Od początku poprzez 30. edycji ciągle ulepszamy i uaktualniamy program.

 

Adresaci studiów:

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych (osób z tytułem licencjata, inżyniera albo magistra). Program studiów jest tak skonstruowany, iż można je traktować nie tylko jako sposób znacznego podniesienia  kwalifikacji osób wykonujących zawód logistyka,  ale także jako sposób na zdobycie zupełnie nowych kwalifikacji przez osoby bez wykształcenia i praktyki w zakresie zarządzania czy zarządzania logistycznego. Założeniem studiów jest traktowanie logistyki jako zarządzania przepływami w przedsiębiorstwie i w skali wielu przedsiębiorstw, konkurujących i zaopatrujących się na rynkach   międzynarodowych i krajowych - przy uwzględnieniu przepływów rzeczowych, informacyjnych i pieniężnych. Wiedza zdobyta na studiach może być wykorzystana zarówno w firmach   produkcyjnych i handlowych, jak i w firmach oferujących   obsługę   logistyczną ( transportowych, spedycyjnych, operatorów logistycznych). Studia są więc adresowane do menedżerów wszystkich szczebli, planistów i analityków w dziedzinie logistyki.