Opis studiów

Postępujący proces globalizacji i umiędzynaradawiania wymiany towarowej wymusza zdobywanie nowych umiejętności z zakresu logistyki międzynarodowej. Zarządzanie logistyczne w wymiarze międzynarodowym wymaga wiedzy o istniejących barierach i obowiązujących procedurach.

Słuchacze studiów zdobywają umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach operacyjnych, kierowniczych i menedżerskich, w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w międzynarodowym obrocie towarowym. Zdobyta wiedza ma ułatwić lub umożliwić pracę w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji. Program studiów został opracowany pod kątem potrzeb firm funkcjonujących w sektorach gospodarczych, w których ma miejsce fizyczny przepływ dóbr i materiałów w skali międzynarodowej.

Celem studiów jest wyposażenie studentów w zestaw kompetencji niezbędnych do zarządzania europejskimi łańcuchami dostaw. W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę z prawa, finansów oraz logistyki w zakresie związanym z obsługą zadań logistycznych.

Studia skierowane są do osób chcących podnieść poziom kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw działającymi w obszarze Europy. Zadaniem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania projektami logistycznymi, przygotowania i realizacji zadań handlu zagranicznego oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce.

W związku z rosnącym znaczeniem realizacji zadań logistycznych w obrębie kontynentu europejskiego dużą część programu studiów zajmuje tematyka Eurologistyki. Różne uwarunkowania związane także, ale nie tylko z funkcjonowaniem Unii Europejskiej umożliwiły powstanie i wyodrębnienie europejskich łańcuchów dostaw. Działanie tych łańcuchów dostaw odbywa się w specyficznych warunkach prawnych i operacyjnych. Dzięki współpracy w obrębie wspólnego rynku europejskiego podmioty gospodarcze z Polski są coraz częściej aktywnymi uczestnikami europejskich łańcuchów dostaw. Praktyka gospodarcza nakazuje więc podkreślić znaczenie logistyki międzynarodowej stosowanej w obrębie kontynentu europejskiego. Ponadto z perspektywy polskich podmiotów gospodarczych staje się coraz istotniejsze aby posiadać pracowników kompetentnych w obsłudze łańcuchów dostaw działających w obszarze Europy.