Rekrutacja ma charakter ciągły.

Kurs CFA L1
skierowany jest do osób planujących zdawać egzamin CFA® level 1 oraz do wszystkich, którzy pragną zdobyć, usystematyzować lub pogłębić wiedzę z zakresu szeroko pojętych finansów. 

Specyfika egzaminów CFA® wymaga od kandydatów znajomości szeregu zagadnień, poczynając od matematyki finansowej oraz statystyki, poprzez ekonomię, analizę sprawozdań finansowych, finanse przedsiębiorstw i teorię portfela, a na analizie instrumentów udziałowych, dłużnych, pochodnych i alternatywnych kończąc. 


Do udziału w kursie zapraszamy w szczególności:
- analityków giełdowych,
- doradców inwestycyjnych i finansowych,
- dyrektorów finansowych,
- maklerów,
- prawników,
- prezesów firm,
- inwestorów indywidualnych,
- studentów kierunków ekonomicznych.

Dzięki uczestnictwu w kursie uczestnik:

- dowie się jak zdać egzamin i jak się do niego przygotowywać,

- otrzyma wiedzę niezbędną do zdania egzaminu,

- dowie się jak analizować sprawozdanie finansowe,

- nauczy się wyceniać instrumenty finansowe,

- zdobędzie niepowtarzalny wpis do swojego CV,

- podniesie poziom znajomości języka angielskiego w finansach.


Zgłoszenia prosimy przesłać na adres:  cfa@projekty.ue.poznan.pl