Adres korespondencyjny:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Badań Rynku i Usług
al.Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem: Studia Podyplomowe Zintegrowane systemy zarządzania jakością w działalności leczniczej


Kierownik studiów:


prof. dr hab. Monika Dobska
tel. 501 23 26 23
email: monika.dobska@ue.poznan.pl