Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2017 r. do września 2018 r.)

Liczba godzin: 139.Ramowy program przedmiotowy:


 • TQM – zarzadzanie przez jakość w podmiotach leczniczych
 • Marketingowa interpretacja jakości w podmiotach leczniczych
 • System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 w podmiotach leczniczych
 • System zarządzania środowiskowego zgodnego z normą 14001:2015
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 18001:2004
 • Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji- 27001:2004
 • Kompetencje pełnomocnika ds. zapewnienia jakości
 • Audity wewnętrzne zintegrowanych systemów zarządzania jakością w działalności leczniczej
 • Akredytacja podmiotów leczniczych
 • Dokumentacja medyczna w systemach zarządzania jakością
 • Audity certyfikacyjne
 • Seminaria dyplomowe

Warunki ukończenia studiów:

- zdanie egzaminów, zaplanowanych w trakcie studiów,
- uzyskanie wpisów potwierdzających zaliczenie przedmiotów,
- przygotowanie pracy podyplomowej i obrona jej zasadniczej tezy,
- uiszczenie opłaty za studia w terminie podanym w umowie z UEP.